Ekspertų atranka

Studijų programoms bei aukštosioms mokykloms vertinti Studijų kokybės vertinimo centras pasitelkia nepriklausomus ekspertus, kurie atrenkami, vadovaujantis Ekspertų atrankos apraše išdėstytais kriterijais.

Dauguma ekspertų grupių yra tarptautinės (į jas įtraukiami ekspertai iš Lietuvos ir užsienio valstybių). Į visas grupes įtraukiami ir veiklos pasaulio (socialinių partnerių, darbdavių) bei studentų atstovai.

Norintys dalyvauti atrankoje ekspertai turėtų užpildyti ekspertų atrankos formą, pateikiamą apačioje. Pateikta informacija įtraukiama į SKVC ekspertų duomenų bazę. Su atrinktais ekspertais susisieks koordinatorius, atsakingas už konkrečios studijų krypties arba aukštosios mokyklos vertinimą.

Centras pasilieka teisę nekomentuoti savo sprendimų neįtraukti asmenų į ekspertų sąvadą ar į konkrečių ekspertų grupių sudėtį.

Pasirinkite failą Naršyti
*Pažymėti laukai yra privalomi.

2017 m. II pusmetį numatyta vertinti šių krypčių studijų programas:

 • Farmacija (Farmakotechnika)
 • Gamtinė geografija (Hidrometeorologija, Jūrų hidrologija, Kartografija)
 • Apskaita (Buhalterinė apskaita, Apskaita ir auditas)
 • Socialinė politika, socialinis darbas (Socialinė politika, Socialinis darbas ir socialinė reabilitacija)
 • Sportas (Fizinis aktyvumas ir sveika gyvensena, Treniravimo sistemos)
 • Filosofija (Profesinė etika ir etikos auditas, Medijų filosofija ir kultūrinės industrijos)
 • Šokis (Choreografija, Sportiniai šokiai)
 • Ekonomika (Taikomoji ekonomika ir verslo analizė, Tarptautinė ekonomika ir prekyba)
 • Teisė (Tarptautinė ir Europos Sąjungos teisė,  Darbo ir socialinio aprūpinimo teisė)

2018 m. numatyta vertinti šių krypčių studijų programas:

 • Komunikacija, žurnalistika, viešieji ryšiai, informacijos paslaugos (Paveldo informacija ir komunikacija, Kūrybinės industrijos, Integruota komunikacija, Žinių ir inovacijų vadyba)
 • Dizainas (Interjero dizainas, Parodų ir renginių dizainas)
 • Burnos priežiūra (Burnos higiena)
 • Istorija, istorija pagal teritoriją, istorija pagal tematiką (Istorija)
 • Paveldo studijos (Paveldosauga, Baltų ir germanų kultūros paveldo vizualizacija)
 • Muzika (Atlikimo menas, Elektroninės muzikos kompozicija ir atlikimas)
 • Sausumos transporto inžinerija (Transporto priemonių inžinerija, Transporto logistikos technologijos)
 • Energijos inžinerija (Šilumos energetika ir technologijos, Termoinžinerija)
 • Menotyra (Tarpdalykinė muzikologija, Teatrologija)
 • Elektronikos ir elektros inžinerija (Transporto elektronika, Inovatyviosios elektros ir automatikos sistemos)
 • Slauga (Slauga)
 • Mechanikos inžinerija (Žemės ūkio mechanikos inžinerija, Automatika)
 • Baltų filologija (Baltų kalbotyra)
 • Lingvistika (Kompiuterinė lingvistika, Naujųjų medijų kalba)
 • Pedagogika (Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika, Socialinė pedagogika)
 • Maisto studijos (Maisto žaliavų kokybė ir slauga, Viešasis maitinimas)
 • Mityba (Dietetika)
 • Sociologija (Duomenų analitika, Sociologija ir kriminologija)
 • Technologijos (Statinių ir parkų restauravimas)
 • Skandinavų filologija (Skandinavistika ir Europos studijos)
 • Prancūzų filologija (Prancūzų filologija)
 • Vokiečių filologija (Vokiečių filologija)