2018-05-21

Renginys skirtas aptarti bendras Europines aukštojo mokslo reformas, vykdomas nuo 1999 m. pagal taip vadinamą Bolonijos Procesą, įvertinti pažangą bendrai ir Lietuvos situaciją konkrečiai.

2018-05-17

Įgijusiems užsienyje  vidurinio mokslo kvalifikaciją ir ketinantiems bendrojo priėmimo metu stoti į profesinio mokymo programas, Studijų kokybės vertinimo centras atliks vidurinio išsilavinimo akademinį pripažinimą.

2018-04-30

Nuo 2018 m. gegužės 2 d. užsienio kvalifikacijų akademinio pripažinimo pažymos bei rekomendacijos darbdaviams, profesinį pripažinimą atliekančioms institucijoms  ir aukštosioms mokykloms bus pasirašomos  tik elektroniniu parašu.

2018-04-24

Balandžio 19-20 dienomis Ispanijoje, Saragosa mieste vyko Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo agentūrų asociacijos (ENQA) generalinė asamblėja. Tarptautiniame susitikime kartu su kitomis šalimis dalyvavo ir Lietuvos atstovai iš Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC).

2018-04-19

Studijų kokybės vertinimo centras (SKVC) 2018 m. balandžio mėnesį pakartotinai įvertino dalies aukštųjų mokyklų vykdomų studijų krypčių atitiktį Švietimo ir mokslo ministerijos nustatytiems rodikliams, atsižvelgdamas į Lietuvos mokslo tarybos pateiktus duomenis dėl 2017 m. aukštųjų mokyklų vykdytos mokslo (meno) veiklos vertinimo rezultatus ir aukštųjų mokyklų pateiktą informaciją.

2018-04-18

2018 m. balandžio 17 d. vyko Studijų kokybės vertinimo centro Tarybos posėdis, kurio metu buvo išrinktas naujas Tarybos pirmininkas.

2018-04-04

Kovo 22-23 dienomis Taline įvyko Baltijos šalių ENIC / NARIC centrų kasmetinis susitikimas, kuriame buvo pristatyta 2017 m.  įvykių ir aktualių klausimų aukštojo mokslo srityje apžvalga.

2018-03-28

2018 m. kovo 27 d. Studijų kokybės vertinimo centrą aplankė Ukrainos aukščiausiosios Rados delegacija. Šio vizito metu pagal Lietuvos Respublikos Seimo ir Tarptautinio Respublikonų Instituto (IRI) bendradarbiavimo sutartį buvo dalinamasi Lietuvos Respublikos demokratinių reformų ir euroatlantinės integracijos patirtimi.

2018-03-22

Įsigaliojus naujajai vertinimo ir laikino akreditavimo tvarkai 2018 m. kovo 1 d. aukštosios mokyklos, kurių kryptys buvo akredituotos ribojamai, bet tenkinančios Švietimo ir mokslo ministro 2018 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. V-191 2.2. punktą, iki kovo 25 d. turi pateikti tose kryptyse esančių programų tobulinimo planus, kurie užtikrintų tolimesnį kryptyje esančių programų kokybės gerinimą. Jeigu šiems planams bus pritarta Švietimo ir mokslo ministro, studijų krypties akreditavimo statusas gali būti pakeistas į akreditavimą su papildomomis sąlygomis.

1 2 3 4 ... 8