Antrasis LIREQA projekto partnerių susitikimas

2018-02-21

2018 m. vasario 13 d. Barselonoje įvyko antrasis LIREQA projekto Akademinio pripažinimo ir kokybės užtikrinimo susiejimas (Linking Academic Recognition and Quality Assurance - LIREQA) susitikimas, kuriame dalyvavo SKVC – projekto administratorius. Susitikimą organizavo partneriai iš Ispanijos kokybės agentūros AQU Catalunya.

Susitikime taip pat dalyvavo partneriai iš NARIC centrų: olandų Nuffic, norvegų NOKUT, latvių AIC. Taip pat partneriai iš kokybės agentūrų: CTI (Prancūzija), ANECA, AQU Catalunya ir UNIBASQ (Ispanija), bei Bolonijos proceso konsultacinių partnerių atstovai – ENQA, EUA ir ESU.

Susitikimo metu buvo aptarti projekte pasiekti rezultatai, pristatyti preliminarūs ENIC/NARIC tinklų atstovų, kokybės agentūrų bei aukštųjų mokyklų apklausų rezultatai, aptartos galimos rekomendacijos bei tolesnis darbų pasiskirstymas.

Projektas vykdomas pagal Erasmus+ programą (KA3: Parama įgyvendinant politines reformas), kurios tikslas – remti glaudesnį bendradarbiavimą skatinančius projektus, nukreiptus į inovatyvių Europinio lygmens politinių reformų sukūrimą ir įgyvendinimą, kuriuos vykdo aukšto lygio organizacijos ir valdžios institucijos.

Projekto vykdymo laikotarpis – 2016 m. gruodžio 1 d. – 2018 m. lapkričio 30 d.

Susitikimo akimirkos

Atgal