2018-05-25

Nuo 2018 m. gegužės 25 d. pradedamas taikyti Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, tad, laikydami asmens duomenų apsaugos klausimus ypatingai svarbiais ir prioritetiniais, kviečiame susipažinti su skiltimi Asmens duomenų sauga.

2018-05-23

2018 m. gegužės 17 d. Studijų kokybės vertinimo centras organizavo renginį studentų atstovybių vadovams. Renginio metu buvo pristatomos aukštojo mokslo aktualijos, jų sąsaja su studentais ir kitos svarbios temos.

2018-04-30

Nuo 2018 m. gegužės 2 d. užsienio kvalifikacijų akademinio pripažinimo pažymos bei rekomendacijos darbdaviams, profesinį pripažinimą atliekančioms institucijoms  ir aukštosioms mokykloms bus pasirašomos  tik elektroniniu parašu.

2018-04-24

Balandžio 19-20 dienomis Ispanijoje, Saragosa mieste vyko Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo agentūrų asociacijos (ENQA) generalinė asamblėja. Tarptautiniame susitikime kartu su kitomis šalimis dalyvavo ir Lietuvos atstovai iš Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC).

2018-04-19

Studijų kokybės vertinimo centras (SKVC) 2018 m. balandžio mėnesį pakartotinai įvertino dalies aukštųjų mokyklų vykdomų studijų krypčių atitiktį Švietimo ir mokslo ministerijos nustatytiems rodikliams, atsižvelgdamas į Lietuvos mokslo tarybos pateiktus duomenis dėl 2017 m. aukštųjų mokyklų vykdytos mokslo (meno) veiklos vertinimo rezultatus ir aukštųjų mokyklų pateiktą informaciją.

2018-04-18

2018 m. balandžio 17 d. vyko Studijų kokybės vertinimo centro Tarybos posėdis, kurio metu buvo išrinktas naujas Tarybos pirmininkas.

2018-04-04

Kovo 22-23 dienomis Taline įvyko Baltijos šalių ENIC / NARIC centrų kasmetinis susitikimas, kuriame buvo pristatyta 2017 m.  įvykių ir aktualių klausimų aukštojo mokslo srityje apžvalga.

2018-03-28

2018 m. kovo 27 d. Studijų kokybės vertinimo centrą aplankė Ukrainos aukščiausiosios Rados delegacija. Šio vizito metu pagal Lietuvos Respublikos Seimo ir Tarptautinio Respublikonų Instituto (IRI) bendradarbiavimo sutartį buvo dalinamasi Lietuvos Respublikos demokratinių reformų ir euroatlantinės integracijos patirtimi.

2016-09-02

Darbdaviai, siekiantys įdarbinti užsieniečius ir norintys gauti jų užsienyje įgyto aukštojo mokslo kvalifikacijų pripažinimą,  gali kreiptis į Studijų kokybės vertinimo centrą. Gauti atsakymą galima elektroniniu paštu.

1 ... 5 6