2018-08-13

Šiandien prasidėjo papildomas priėmimas į Lietuvos universitetuose ir kolegijose likusias laisvas pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas. Stojančiuosius, kurie vidurinį išsilavinimą įgijo užsienyje, kviečiame paskubėti kreiptis dėl kvalifikacijų akademinio pripažinimo ir dėl pažymių pervedimo.

2018-08-03

Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus įsakymu pratęstas ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto, Klaipėdos universiteto, Alytaus kolegijos, Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos ir Utenos kolegijos akreditavimas. 

2018-08-01

Daugiau nei pusšimtis šalių yra įsipareigojusios laikytis Lisabonos konvencijos dėl teisingo užsienyje įgytų kvalifikacijų pripažinimo. Kanada tapo 54-ąja valstybe, ratifikavusia šią konvenciją – jos nuostatos šalyje įsigalioja rugpjūčio 1 d. 

2018-07-26

Šiais metais į valstybės lėšomis finansuojamas pirmosios pakopos ar vientisąsias studijas Lietuvos aukštosiose mokyklose pirmajame bendrojo priėmimo etape, lyginant su pernai, pretenduoja beveik dešimtadaliu mažiau jaunuolių, išsilavinimą įgijusių užsienyje.

2018-07-25

Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo asociacija  (ENQA) kviečia teikti paraiškas atlikti tiriamojo pobūdžio stažuotę aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo ir tarptautiškumo srityje. Stažuotė vyks ENQA sekretoriato būstinėje Briuselyje 2018 metų rudenį.

2016-09-02

Darbdaviai, siekiantys įdarbinti užsieniečius ir norintys gauti jų užsienyje įgyto aukštojo mokslo kvalifikacijų pripažinimą,  gali kreiptis į Studijų kokybės vertinimo centrą. Gauti atsakymą galima elektroniniu paštu.

1 ... 4 5 6 7