Dėmesio! Informacija besirenkantiems studijas

2018-03-06

Šiais metais kyla kokybės kartelė studijų vykdymui visose aukštosiose mokyklose. Kviečiame nuolat sekti informaciją prieš galutinai apsisprendžiant, kur studijuoti Lietuvoje.

Siekdama didinti studijų kokybę visose aukštosiose mokyklose, Švietimo ir mokslo ministrė patvirtino naują laikino akreditavimo tvarką.  Pagal šią tvarką Studijų kokybės vertinimo centras (SKVC) įvertino visų aukštųjų mokyklų pajėgumą vykdyti visų krypčių studijas ir akreditavo jas, atsižvelgdamas į tam tikroje studijų kryptyje turimą mokslo potencialą bei ankstesnius studijų programų vertinimo rezultatus.

Akreditavimo rodikliai ir sprendimai

SKVC, akredituodamas universitetų studijų kryptis, naudojo šiuos 3 rodiklius: Lietuvos mokslo tarybos atlikto mokslo rezultatų įvertį, SKVC 6 ir 3 m. akredituotų studijų programų santykį bei ar toje kryptyje nebuvo du kartus iš eilės 3 m. akredituotų studijų  programų. Minimalią studijų kokybės kartelę universitetuose peržengia tik tos studijų kryptys, kurių mokslo potencialas pasiekia bent 1,5 balo iš 5 ir kuriose bent pusė studijų programų vertinamos kaip akredituotos 6 metams arba nėra dukart tik 3 metams įvertintų studijų programų. Kolegijoms buvo taikyti tik du rodikliai, susiję su studijų programų vertinimo rezultatais. Su išsamiu rodiklių aprašymu galima susipažinti čia.

Atlikus įvertinimą, visos aukštųjų mokyklų studijų kryptys  buvo akredituotos priimant vieną iš šių trijų sprendimų:

  1. akredituoti be sąlygų, t.y. aukštoji mokykla gali vykdyti studentų priėmimą į studijų programas, įregistruotas tose kryptyse, ir teikti naujas programas be išsamaus išorinio vertinimo;
  2. akredituoti su papildomomis sąlygomis, t.y. aukštoji mokykla gali šiemet priimti studentus, tačiau visos naujos programos bus vertinamos pasitelkiant išorinį vertinimą;
  3. akredituoti ribojamai, t.y. aukštoji mokykla negali vykdyti priėmimo ir studentams baigus tos krypties programas, jos turi būti išregistruotos.

Kas laukia būsimų studentų?

Galutiniai duomenys apie kiekvienos aukštosios mokyklos konkrečią studijų kryptį paaiškės iki 2018-04-15. Šiuo metu aukštosios mokyklos dar gali kreiptis Į Lietuvos mokslo tarybą dėl Lietuvos mokslo tarybos atlikto 2017 metų mokslo (meno) veiklos vertinimo rezultato patikslinimo, todėl SKVC priimtas sprendimas dar gali pasikeisti į gerąją pusę.

Būsimi studentai kviečiami rinktis iš geriausiai įvertintų ir akredituotų studijų programų – iš tų krypčių, kurios akredituotos laikinai be sąlygų ar su papildomomis sąlygomis. Tai reiškia, jog jų būsimos studijos bus geriau susietos su dėstytojų ir mokslininkų vykdoma tarptautinio lygio mokslo ir/ar meno veikla. Reforma jokiu būdu nesiekiama sunaikinti aukštųjų mokyklų ar jų studijų, tiesiog auga reikalavimai kokybei.

Atgal