Atnaujintos ir papildytos bendrosios užsienio kvalifikacijų vertinimo rekomendacijos

2018-01-17

Pranešame, jog buvo atnaujintos ir papildytos Studijų kokybės vertinimo centros rengiamos užsienio kvalifikacijų vertinimo bendrosios rekomendacijos.

Naujai suformuotos rekomendacijos dėl Turkijoje teikiamų kvalifikacijų, papildytos rekomendacijos dėl Bangladeše, Indijoje, Nigerijoje, Kamerūne, Pakistane, Italijoje, Prancūzijoje, Švedijoje ir Ispanijoje teikiamų kvalifikacijų.

Atnaujintas rekomendacijas galite pasiekti čia.

SKVC teikia bendrojo pobūdžio ir individualias rekomendacijas dėl su aukštuoju mokslu susijusių užsienio kvalifikacijų vertinimo. Šiomis rekomendacijomis vadovaujasi užsienio kvalifikacijų akademinio pripažinimo teisę turinčios Lietuvos aukštosios mokyklos.

Atgal