2017-01-24

Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos (LJMS) iniciatyva jau vienuoliktą kartą organizuojamas „Geriausios disertacijos“ konkursas. Šios iniciatyvos partneriu esantis Studijų kokybės vertinimo centras (SKVC) kviečia aktyviai dalyvauti ir visą sausio mėnesį iki vasario 10 d. siūlyti konkursui 2016-aisiais metais Lietuvoje apgintas disertacijas.

2017-01-23

Sausio 24 dieną Studijų kokybės vertinimo centras mini 22-us veiklos metus. 1995 metų sausį Švietimo ir mokslo ministerija išleido įsakymą įsteigti aukštojo mokslo kokybės vertinimo ir akreditacijos centrą, kurio vadovu buvo paskirtas prof. habil. dr. Algirdas Eduardas Čižas.

2017-01-20

ŠMM skelbia konkursą Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus pareigoms užimti.

2017-01-03

2016 gruodžio 30 d. ŠMM  įsakymu patvirtino Bendrųjų studijų vykdymo reikalavimų aprašą. Aprašas taikomas naujai rengiamoms pakopinių (išskyrus doktorantūros) studijų programoms.

2016-12-24

Švietimo ir mokslo ministro 2016 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. V-1075 patvirtintas naujas studijų krypčių ir krypčių grupių, pagal kurias vyksta studijos aukštosiose mokyklose, sąrašas ir kvalifikacinių laipsnių sąranga.

2016-12-24

Gruodžio 19 d. SKVC darbuotojai dalyvavo LR Vyriausybėje vyukusioje Lietuvos studentų sąjungos konferencijoje „Aukštųjų mokyklų konsolidacija: grėsmės ir galimybės Lietuvai“.

2016-12-19

Šių metų gruodžio 12-13 dienomis Studijų kokybės vertinimo centro atstovai dalyvavo ENQA organizuotame seminare „E-mokymosi socialinė dimensija – kokybės užtikrinimo iššūkiai“. Seminaro Atėnuose metu buvo pristatytas projektas TeSLA (Adaptive trust based E-assessment system for learning).

2016-12-19

2016 m. gruodžio 20 d. vyks išvažiuojamasis seminaras "Kokybės užtikrinimo modeliai užsienio šalyse ir Lietuvos kokybės užtikrinimo proceso modeliavimas".

2016-12-01

2016 m. lapkričio 30 d. Kauno Istorinėje Prezidentūroje įvyko Geriausio Magistro darbo apdovanojimų ceremonija. Šiais metais apdovanojimai skirti geriausiems biomedicinos, fizinių, dviem humanitarinių,  ir po vieną socialinių  ir technologijos mokslų sričių darbams.

2016-10-24

Studijų kokybės vertinimo centras reiškia gilią užuojautą dėl habilituoto mokslų daktaro Algirdo Eduardo Čižo mirties. Profesorius A. Čižas nuo 1995 m. ėjo SKVC direktoriaus pareigas bei kartu su pirmąja Centro pavaduotoja Birute Mockiene buvo  vienas SKVC įkūrėjų.

1 2 3 4 5