Diskusijos dėl studijų krypčių aprašų ateities

2018-05-30

Studijų kokybės vertinimo centras (toliau – SKVC) rengiasi įgyvendinti projektą „Studijas reglamentuojančių aprašų sistemos plėtra“ (SKAR-3). SKAR-3 yra 2009 m. pradėto įgyvendinti projekto „Studijų pakopų aprašų ir studijų krypčių aprašų sandaros sukūrimas“ (SKAR) ir 2012 - 2015 m. vykdyto projekto „Studijas reglamentuojančių aprašų sistemos plėtra“ (SKAR-2) trečias etapas.  

Siekiant suderinti SKAR-3 projekto rezultatus su Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro lygiagrečiai vykdomu projektu „Lietuvos kvalifikacijų sistemos plėtra (I etapas)“ bei geriau atliepti darbo rinkos poreikius Švietimo ir mokslo ministerijos buvo suburta Projektų  Studijas reglamentuojančių aprašų sistemos plėtra (SKAR-3)“ ir „Lietuvos kvalifikacijų sistemos plėtra (I etapas)“ dermės komisija (toliau – Komisija). Į Komisijos veiklą įsitraukė Švietimo ir mokslo ministerijos, Ūkio ministerijos, aukštųjų mokyklų bei studentų atstovai.

Gegužės 24 d. SKVC vyko Komisijos posėdis. Posėdžio metu Komisija diskutavo perėjimo prie tarptautinės ISCED klasifikacijos klausimą bei iš to galinčias kilti pasekmes.

Kviečiame teikti nuomones dėl nacionalinės studijų klasifikacijos atsisakymo ir perėjimo prie ISCED klasifikacijos adresu skar@skvc.lt iki 2018 m. birželio 4 d.

Atgal