Laikinas studijų krypčių akreditavimas: kas svarbu? (papildyta)

2018-03-12

Pagal Mokslo ir studijų įstatymą nuo 2018 m. kovo 1 d. Lietuvos aukštosios mokyklos gali vykdyti tik akredituotų krypčių studijas. Siekiant užtikrinti sklandų perėjimą nuo pavienių studijų programų vertinimo ir akreditavimo prie vertinimo ir akreditavimo studijų kryptimis, Švietimo ir mokslo ministrė patvirtino naują laikino akreditavimo tvarką. Tai reiškia, kad Studijų kokybės vertinimo centras (SKVC) nuo šiol vertins aukštosios mokyklos pajėgumą vykdyti visas konkrečios krypties studijų programas. Laikinas akreditavimo statusas galios tol, kol kryptys bus išsamiai išoriškai įvertintos ir akredituotos.

Naujos tvarkos tikslas - didinti studijų kokybę visose aukštosiose mokyklose: tiek universitetuose, tiek kolegijose; tiek valstybinėse, tiek privačiose. Ateityje numatoma, kad kokybinė kartelė dar kils.

Prieš atliekant studijų krypčių laikiną akreditavimą, aukštosios mokyklos deklaravo, kad į 263 studijų programas nebevykdys priėmimo. Tai reiškia, kad pačių aukštųjų mokyklų iniciatyva dar iki studijų krypčių laikino akreditavimo programų skaičius sumažėjo 15 %. T.y. iš valstybiniame registre registruotų 1549 studijų programų liko 1289 studijų programos.

Pagal naująją tvarką SKVC akreditavo Lietuvos aukštųjų mokyklų studijų kryptis (su įsakymu galima susipažinti čia).

Laikino akreditavimo rodikliai ir sprendimai

Universitetų studijų krypčių akreditavimui SKVC naudojo šiuos 3 rodiklius: Lietuvos mokslo tarybos atlikto 2017 metų mokslo (meno) veiklos vertinimo rezultatus, SKVC 6 ir 3 m. akredituotų studijų programų santykį bei ar toje kryptyje nebuvo du kartus iš eilės 3 m. akredituotų studijų  programų. Minimalią studijų kokybės kartelę universitetuose peržengia tik tos studijų kryptys, kurių mokslo potencialas pasiekia bent 1,5 balo iš 5 ir kuriose bent pusė studijų programų vertinamos kaip akredituotos 6 metams arba nėra dukart tik 3 metams įvertintų studijų programų. Kolegijoms buvo taikyti tik du rodikliai, susiję su studijų programų vertinimo rezultatais.

Su išsamiu rodiklių aprašymu galima susipažinti čia.

Laikinojo akreditavimo sprendimai yra trys (žr. infografiką žemiau): vykdoma studijų kryptis gali būti akredituojama be sąlygų, su papildomomis sąlygomis arba ribojamai. Kryptyse, akredituojamose be sąlygų, aukštoji mokykla gali vykdyti studentų priėmimą į studijų programas, įregistruotas tose kryptyse, ir teikti naujas programas be išsamaus išorinio vertinimo. Kai kryptis akredituojama su sąlygomis, aukštoji mokykla gali šiemet priimti studentus, tačiau visos naujos programos bus vertinamos pasitelkiant išorinį vertinimą. Kai kryptis yra akredituojama ribojamai, aukštoji mokykla negali vykdyti priėmimo ir studentams baigus tos krypties programas, jos turi būti išregistruotos.

Kas laukia tų aukštųjų mokyklų, kurių tam tikros krypties visos programos buvo įvertintos ribojamai? Kokių veiksmų jos dar gali imtis, ar laukia tik krypties uždarymas?

Visi universitetai gali teikti prašymus SKVC įvertinti 2017 m. mokslo veiklos rezultatus. Jeigu mokslo vertinimo balas taikomas krypčiai bus aukštesnis nei 1,5 balo, tokios studijų krypties ir pakopos akreditacija galės būti pakeista į akreditavimą suteikiantį teisę vykdyti studentų priėmimą.

Taip pat aukštosios mokyklos gali priimti sprendimus sustabdyti kai kurių silpniau įvertintų (t.y. akredituotų 3 metams) studijų programų vykdymą ir taip pagerinti kitus du rodiklius, pagal kuriuos buvo vertinamos studijų kryptys. Tai taip pat gali pakeisti akreditavimą ribojamai į akreditavimą su papildomomis sąlygomis ir taip pat leisti priimti studentus jau šiais metais.

Numatomos taikyti išimtys valstybei svarbiose kryptyse, jeigu aukštosios mokyklos pateiks argumentuotus siūlymus, kaip užtikrins studijų ir mokslo kokybės gerinimą per artimiausius dvejus metus. 

Yra ir dar viena galimybė aukštosioms mokyklos atnaujinti ribotai akredituotų krypčių ir pakopų vykdymą – aukštoji mokykla, ne anksčiau kaip po 1 metų galės pateikti naują paraišką vykdyti tos krypties ir pakopos studijas. Jeigu paraiška bus įvertinta teigiamai pagal nustatytus rodiklius, studijų kryptis galės būti akredituojama ir į ją galės būti priimami studentai.

Kas laukia studentų?

Bet kuriuo krypčių akreditavimo atveju, studentams bus sudarytos sąlygos pabaigti studijų programą, į kurią įstojo. Visais akreditavimo atvejais programos buvo įvertintos kaip tinkamos vykdyti studijas (tiek be sąlygų, tiek su papildomomis sąlygomis, tiek ribojamai). Tačiau vykdomos reformos tikslas - paskatinti aukštąsias mokyklas gerinti studijų kokybę, labiau susiejant dėstymą ir mokymąsi su mokslo ir meno pasiekimais.

Kas laukia būsimų studentų?

Būsimi studentai kviečiami rinktis iš geriausiai įvertintų ir akredituotų studijų programų - iš tų krypčių, kurios akredituotos laikinai be sąlygų ar su papildomomis sąlygomis. Jeigu kryptis įvertinta ribojamai, tai toje aukštojoje toje kryptyje ir pakopoje aukštoji mokykla negales studentų priimti nei į vieną būtent šios kypties programą. Tai reiškia, jog būsimos studijos bus geriau susietos su dėstytojų ir mokslininkų vykdoma tarptautinio lygio mokslo ir/ar meno veikla. Reforma jokiu būdu nenaikinamos regionų ar privačios mokyklos, tiesiog auga reikalavimai kokybei. Ateityje numatoma, kad kokybinė kartelė dar kils.

Detalesnė informacija ir statistika apie studijų krypčių vertinimą yra paskelbta SKVC puslapyje čia.


SUSIJUSIOS NAUJIENOS

SKVC spaudos konferencijoje pristatyta naujoji Studijų krypčių vertinimo ir laikinojo akreditavimo tvarka

Atgal