Pasikeitė studijų vykdymo vietos reikalavimai

2018-06-20

2018 m. birželio 14 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministrės įsakymu Nr. V-570 buvo pakeistas Bendrųjų studijų vykdymo reikalavimų aprašas (toliau – Aprašas) ir patikslintos nuostatos, reglamentuojančios studijų programų vykdymo vietą.

Apraše yra nurodoma, jog studijos gali būti vykdomos tik savivaldybės, kurioje yra aukštosios mokyklos buveinė ar jos padalinys, teritorijoje. Pakeistojo Aprašo 12 punktas nustato, jog tai yra privaloma informacija, kurią būtina pateikti Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registrui, ir visų programų ar studijų programos dalių vykdymo vieta turi būti fiksuojama. Universitetai ir kolegijos taip pat turi nurodyti informaciją apie vykdymo vietas tų studijų programų, kurių daugiau nei trečdalis apimties yra vykdoma aukštosios mokyklos padalinyje, esančiame kitos savivaldybės teritorijoje; pastaroji nuostata ypač aktuali valstybinių aukštųjų mokyklų tinklo optimizavimo kontekste. Studijų vykdymas padalinyje yra galimas tik gavus SKVC pritarimą, vadovaujantis Studijų krypties išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos apraše nustatyta tvarka.

Šiuos pasikeitimus reglamentavime paskatino Švietimo ir mokslo ministerijos bei visuomenės susirūpinimas tuo, jog studijų programų kokybė universiteto ar kolegijos būstinėje ir filiale ir kitose vietovėse gali būti nelygiavertė. Siekiant išsklaidyti nuogąstavimus dėl studijų kokybės netolygumo ir sukurti kokybiško studijų programų įgyvendinimo prielaidas bei gerinti studentų ir pretendentų į juos informuotumą buvo priimtas sprendimas reglamentuoti studijų vietas.

Atgal