SKVC dalyvavo Baltijos šalių ENIC / NARIC centrų kasmetiniame susitikime

2018-04-04

Kovo 22-23 dienomis Taline įvyko Baltijos šalių ENIC / NARIC centrų kasmetinis susitikimas, kuriame buvo pristatyta 2017 m.  įvykių ir aktualių klausimų aukštojo mokslo srityje apžvalga.

Renginyje dalyvavę Studijų kokybės vertinimo centro darbuotojai papasakojo apie tai, kad nuo 2017 m. Lietuva juda prie naujos išorinės studijų programos vertinimo sistemos. Tai reiškia, kad nuo šiol Lietuvoje, kaip ir Estijoje, bus vertinamos ne pavienės studijų programos, o studijų kryptys. Šis pokytis susijęs su 2018/2019 mokslo metų pradžia.

Susitikime taip pat buvo aptartas centrų dalyvavimas įvairiuose Europos Komisijos projektuose. Studijų kokybės vertinimo centras pristatė RENSA projektą, kuriame nagrinėjamas tarptautinių kvalifikacijų pripažinimas. Kartu su ENIC / NARIC centru Latvijoje, IMPACT projektas atsakingas už tai, kaip susieti ENIC / NARIC aukštojo mokslo specialistų tinklą sklandžiam bendradarbiavimui ir tinklo poveikį Europos aukštojo mokslo erdvei.

Latvijos ENIC / NARIC centras pristatė DASCHE projektą, kurio tikslas - ugdyti studentų socialines kompetencijas per mokymo programų rengimą ir aukštojo mokslo institucijų kokybės vertinimą. Visi ENIC /NARIC centrai Baltijos šalyse 2017 m. Tapo ISOBAQ partneriais, kurie yra atsakingi už Bolonijos išankstinės kvalifikacijos informacijos sistemos rengimą, į kurį įtraukiami nacionalinių švietimo sistemų diplomų ir aprašymų pavyzdžiai.

Latvijos atstovai pasidalino ENIC / NARIC kvalifikacijos vertinimo statistiką, iš kurios paaiškėjo, kad 2017 metais Latvijoje stipriai didėjo kvalifikacijų skaičius iš Indijos. Taigi, latviai planuoja užsienio studentams iš tam tikrų šalių įvesti kvotas. Taip siekiama užtikrinti, kad iš kuo įvairesnių šalių užsienio studentai galėtų atvykti į Latviją.

Renginio pilną dienotvarkę rasite čia.

Susitikimo akimirkos

 

Atgal