SKVC vadovė Nora Skaburskienė išrinkta ENQA tarybos viceprezidente

2017-10-30

Š.m. spalio 27 dieną Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) direktorė Nora Skaburskienė išrinkta Europos kokybės užtikrinimo aukštajame moksle asociacijos (ENQA) Tarybos viceprezidente.

SKVC direktorė Nora Skaburskienė                                                                                                                                                                       Nuotr. SKVC

„ENQA yra didžiausias ir įtakingiausias Europoje aukštojo mokslo kokybės agentūrų tinklas, svariai prisidedantis prie bendros Europos aukštojo mokslo erdvės formavimo. Noros Skaburskienės išrinkimas vienu iš viceprezidentu liudija aukštą profesinį įvertinimą ir pasitikėjimą tiek ja asmeniškai, tiek viso Studijų kokybės vertinimo centro veikla. Mūsų centras, kaip tik šių metų pradžioje, buvo ENQA sudarytos tarptautinės ekspertų grupės labai gerai įvertintas, kaip iš esmės atitinkantis Europos aukštojo mokslo erdvės kokybės užtikrinimo gaires ir nuostatas (ESG)“, - sakė SKVC direktoriaus pavaduotoja Aurelija Valeikienė.  

Prezidentu išrinktas šveicarų kokybės agentūros AAQ direktorius Dr. Christoph Grolimund, kito viceprezidento pareigas toliau eina belgų kokybės agentūros AEQES vykdomojo padalinio vadovė Caty Dukuyerts. Nuo 2016 m. Nora Skaburskienė buvo ENQA (Europos kokybės užtikrinimo aukštajame moksle asociacija) Tarybos narė.

Taryba yra ENQA strateginio valdymo organas, ją sudaro 9 asmenys, atstovaujantys įvairias kokybės agentūras. ENQA turi 50 pilnateisių narių, 1 stebimą narį, 43 afilijuotus Europoje ir 7 afilijuotus už Europos ribų. Daugiau apie ENQA.

SKVC taip pat yra visateisis CEENQA, INQAAHE narys, bei įtrauktas į patikimų kokybės agentūrų registrą EQAR.  2017 m. gegužę SKVC direktorė išrinkta CEENQA (Vidurio ir Rytų Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo agentūrų tinklas) tinklo prezidente.

--------------------------------------------------

Apie SKVC

Pagrindiniai Studijų kokybės vertinimo centras uždaviniai yra: skatinti aukštųjų mokyklų veiklos kokybę per išorinį vertinimą bei institucijų ir studijų programų akreditavimą bei kurti palankias laisvo asmenų judėjimo sąlygas organizuojant ir vykdant užsienio institucijose įgytų, su aukštuoju mokslu susijusių kvalifikacijų vertinimą ir (arba) pripažinimą Lietuvos Respublikoje. SKVC veiklą vykdo jau  22 metus, steigėjas – Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija.

 

Atgal