Startuoja naujos pedagogų rengimo studijų programos

2018-06-14

Studijų kokybės vertinimo centras įvertino aukštųjų mokyklų 2018 m. balandžio mėnesį pateiktas 7 naujas pedagogikos krypties studijų programas. Ekspertai nusprendė, kad 6 programos tenkina minimalius reikalavimus, tačiau identifikavo ir trūkumus, kuriuos programų rengėjai turės artimiausiu metu ištaisyti. Dėl vienos programos sprendimas bus priimtas artimiausiu metu.

Geriausiai buvo įvertinti studijų programų vykdymui numatomas pasitelkti personalas ir materialieji ištekliai, prasčiausiai – studijų programų tikslai ir numatomi studijų rezultatai, programų sandara bei numatoma studijų eiga. Ekspertai identifikavo studijų programų turinio nuoseklumo ir integralumo trūkumų, pasigedo modernaus požiūrio į studentų pasiekimų vertinimą, mentorių vaidmens ir jų dalyvavimo studijų kokybės užtikinimo procesuose išryškinimo, rekomendavo stiprinti studijų programų vientisumą akcentuojant bendrųjų kompetencijų ugdymą.

Maksimalus galimas studijų programos įvertinimas yra 24 balai, o pedagogikos studijų programos atitinkamai surinko:

  • Pradinio ugdymo pedagogika (Klaipėdos valstybinė kolegija) – 13  balų;
  • Vaikystės pedagogika (Vilniaus universitetas) – 14 balų;
  • Mokomojo dalyko pedagogika (Vytauto Didžiojo universitetas) – 15 balų;
  • Pradinio ugdymo pedagogika ir ankstyvasis užsienio kalbos mokymas (Vytauto Didžiojo universitetas) – 16 balų;
  • Gamtamokslinis ugdymas (Vilniaus universitetas) – 17 balų;
  • Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika (Vytauto Didžiojo universitetas) – 19 balų.

Atsižvelgiant į vertinimo rezultatus ir ekspertų pateiktas rekomendacijas, naujai telkiami pedagogų rengimo centrai turės įdėti dar daug pastangų, kad pasiektų pedagogų rengimo pertvarkos tikslus ir pradėtų rengti aukštos kompetencijos mokytojus.

Su visomis vertinimo išvadomis galite susipažinti čia.

Daugiau apie pedagogų rengimo pertvarką galima rasti švietimo ir mokslo ministerijos tinklalapyje https://www.smm.lt/web/lt/pedagogu-rengimo-pertvarka

Atgal