Studijų kokybės vertinimo centro specialistai lankosi Šiaurės Lietuvos kolegijoje

2018-12-04

Šiandien Studijų kokybės vertinimo centro specialistai lankosi Šiaurės Lietuvos kolegijoje, kur domisi šioje aukštojoje mokykloje vykdomomis studijomis ir su studijomis susijusia veikla. 

Darbo vizito išvyko Institucinio vertinimo skyriaus vedėja Rasa Penkauskienė, Studijų vertinimo skyriaus vedėjo pavaduotoja, atliekanti vedėjo funkcijas, Eimantė Bogdan ir šio skyriaus vyriausiasis specialistas Audrius Steponėnas, taip pat Teisės ir bendrųjų reikalų skyriaus vyriausioji specialistė Julija Kovalenko. 

Studijų kokybės vertinimo centro atstovai susitiko su kolegijos administracija ir studentais, apžiūrėjo kolegijos patalpas bei įvertino materialinius išteklius. Buvo aptarta kolegijos pateikta 2018 metų kokybės stebėsenos ir užtikrinimo ataskaita bei šios aukštosios mokyklos įsipareigojimas nuo 2020 metų nebevykdyti su studijomis susijusios veiklos. 

Remiantis 2017 m. liepos 17 d. švietimo ir mokslo ministrės įsakymu, nuo 2020 m. liepos 1 d. Šiaurės Lietuvos kolegija neteks leidimo vykdyti studijas. Iki nurodyto termino kolegija kasmet turi pateikti Studijų kokybės vertinimo cerntrui kokybės stebėsenos ir užtikrinimo ataskaitą.

 

Atgal