Studijų kokybės vertinimo centrui aukščiausi tarptautinių ekspertų įvertinimai

2017-07-25

Po tarptautinio vertinimo, kurį koordinavo Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo asociacija (ENQA), Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) veikla įvertinta kaip atitinkanti visus tokioms agentūroms keliamus reikalavimus. ENQA vertinimu siekiama nustatyti SKVC veiklos atitiktį Europos aukštojo mokslo erdvės kokybės užtikrinimo gairėms ir nuostatoms (ESG-2015).

„Šis tarptautinių ekspertų vertinimas yra labai svarbus tiek Lietuvos,  tiek Europos lygmeniu. Tai reiškia, kad SKVC veikla visiškai atitinka tokioms agentūroms Europoje keliamus reikalavimus. Jeigu apibendrinus, einame vienu žingsniu su Europa, dirbdami kartu su geriausiais vardan pagrindinio tikslo – studijų kokybės“, – teigė SKVC vadovė Nora Skaburskienė.

Aukščiausias įvertinimas taip pat sudaro prielaidą, kad SKVC ir toliau išlieka pilnateisiu ENQA nariu, kuriuo tapo dar 2012 metais. Taip pat toliau yra įtrauktas į patikimų kokybės agentūrų registrą EQAR.

Vertinimas buvo atliktas SKVC  parengtos savianalizės pagrindu, kurią rengiant buvo konsultuotasi su įvairiais aukštojo mokslo kokybe suinteresuotais socialiniais dalininkais: universitetų ir kolegijų darbuotojais, SKVC ekspertais iš aukštųjų mokyklų, studentais,  taip pat darbo rinkos atstovais.

Su ENQA atlikto SKVC išorinio vertinimo rezultatais galite susipažinti čia.

Su pilnu ENQA atlikto SKVC išorinio vertinimo dokumentu anglų kalba galite susipažinti čia.

Atgal