Vyksta du paskesnės veiklos vizitai į aukštąsias mokyklas

2017-10-30

2017 spalio 30 d. vyksta paskesnės veiklos vizitai į Klaipėdos valstybinę kolegiją bei į Šv. Ignaco Lojolos kolegiją. Organizuojami priemonių bei jų įgyvendinimo pažangos ataskaitų aptarimui skirti Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) ir aukštųjų mokyklų atstovų susitikimai. Dalyvauja SKVC direktorė Nora Skaburskienė ir institucinio vertinimo skyriaus vedėja Rasa Penkauskienė.

Susitikime aptariami aukštųjų mokyklų veiklos gerinimo planai, kurie buvo pateikti SKVC po užsienio ekspertų atlikto išorinio aukštosios mokyklos veiklos vertinimo.

Su vertinimo rezultatais ir pateiktais dokumentais galite susipažinti:

Šv. Ignaco Lojolos kolegija čia

Klaipėdos valstybinė kolegija čia

Už paskesnę veiklą įvertinus aukštąją mokyklą atsako aukštoji mokykla. Ji numato priemones savianalizės ir išorinio vertinimo metu nustatytiems trūkumams šalinti, aukštosios mokyklos veiklai tobulinti. Šias priemones aukštoji mokykla skelbia viešai. Studijų kokybės vertinimo centras yra įgaliotas atlikti vertinimo išvadose įvardytų trūkumų taisymo ir rekomendacijų įgyvendinimo stebėseną.

Vizitų laikai:
10.30 val. susitikimas Klaipėdos valstybinėje kolegijoje
15.00 val. susitikimas Šv. Ignaco Lojolos kolegijoje 

Atgal