Dėl 2018 m. vertinimo plano

2017-09-11

Informuojame, jog dėl besikeičiančios vykdomų studijų programų vertinimo tvarkos ir perėjimo prie vertinimo pagal studijų kryptis, anksčiau skelbtas 2018 m. vertinimo planas laikomas neaktualiu ir studijų programų vertinimas pagal šį planą nebus vykdomas. 2018 m. vertinimo plane numatytų studijų krypčių savianalizių suvestinių rengti ir teikti Studijų kokybės vertinimo centrui plane nurodytais terminais nereikia.

Nuo 2018 m. numatoma taikyti naują studijų krypčių vertinimo ir akreditavimo tvarką, kuri šiuo metu yra rengiama. Parengus šią tvarką bus nustatyti ir krypčių vertinimo terminai, apie kuriuos aukštosios mokyklos bus informuotos atskirai.

Atgal