Aukštųjų mokyklų atstovų, dirbančių su tarptautinių studentų priėmimu, dėmesiui

2017-10-13

Aukštųjų mokyklų atstovų, dirbančių su tarptautinių studentų priėmimu, dėmesiui: pasikeitimai Škotijos ir Kinijos kvalifikacijų pripažinimo praktikoje, paskelbtas Bangladešo šalies švietimo aprašas.

  • Atnaujintos rekomendacijos dėl įgijusiųjų Scottish Highers kvalifikaciją. Remiantis pasikeitusiais priėmimo reikalavimais Jungtinėje Karalystėje, reikalaujamas išklausytų ir sėkmingai Highers lygmeniu išlaikytų dalykų skaičius pakilo nuo 3 iki 4 dalykų. Daugiau informacijos ieškokite Bendrosiose rekomendacijose užsienio kvalifikacijų pripažinimui .
  • Pasikeitė Kinijos kvalifikacijos, suteikiančios teisę į aukštąjį mokslą gaozhong (高中), pripažinimo praktika. Praktika pakeista atsižvelgus į centralizuotų stojamųjų egzaminų gaokao (高考) rezultatų variavimą ir skirtingus slenksčius skirtingose provincijose. Universitetų priimami kandidatai turėtų atitikti bent antros kategorijos aukštojo mokslo programoms taikomą provincijos slenkstį. Kolegijų priimami kandidatai –bent trečios kategorijos.

Tiems, kurių rezultatai artėja link atitinkamos kategorijos slenksčio minimumo, rekomenduotume taikyti žinių ir gebėjimų patikrinimą. Tie, kurie yra už šio slenksčio, turėtų būti priimami tik su papildomais reikalavimais (t.y. egzaminavimu arba papildomomis studijomis). Informacija apie konkrečios provincijos slenksčius teikiama CDGDC išduodamuose Gaokao patvirtinimuose. Daugiau informacijos apie pasikeitimus ir CDGDC patvirtinimus rasite Kinijos švietimo sistemos apraše institucijoms skirtoje Studijų kokybės vertinimo centro svetainės erdvėje .

  • Paskelbtas Bangladešo šalies švietimo sistemos aprašas. Studijų kokybės vertinimo centras, atsižvelgęs į tai, kad pastaraisiais metais ypač išaugo siekiančiųjų studijuoti Lietuvoje ir įgijusiųjų išsilavinimą Bangladeše, skaičius, parengė aprašą, teikiantį informaciją apie pagrindines Bangladeše teikiamas kvalifikacijas, jų pripažinimo praktiką, išduodamus dokumentus ir pan. Aprašą rasite institucijoms skirtoje Studijų kokybės vertinimo centro svetainės erdvėje .

Jei esate aukštosios mokyklos ar kitos švietimo įstaigos atstovas ir norėtumėte gauti prieigą prie minėtos institucijoms skirtos erdvės, kviečiame užpildyti registracijos formą (nuoroda į http://www.skvc.lt/default/lt/vartotojai/registracija ).

Švietimo sistemų aprašai rengiami projekto „Akademinio pripažinimo sistemos stiprinimas“ (KAPRIS-2) rėmuose. Daugiau apie projektą skaitykite čia .

 

 

Atgal