SKVC direktoriaus pavaduotoja dirba vertinant britų kokybės agentūrą QAA

2018-02-27

SKVC direktoriaus pavaduotoja Aurelija Valeikienė dirba eksperte ENQA (angl. European Association in Quality Assurance of Higher Education) koordinuojamame išoriniame britų aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo agentūros QAA vertinime. Vertinimas būtinas, siekiant patvirtinti pilnateisę QAA narystę ENQA ateinantiems 5 metams, taip pat siekiant pratęsti QAA narystę patikimų Europos kokybės užtikrinimo agentūrų registre EQAR.

„Tai - aukštas profesinis Aurelijos Valeikienės įvertinimas. Didelė garbė būti pakviestam į elitinį tarptautinių ekspertų ratą, kurie vertina kokybės agentūras Europoje. Tai ne pirmas toks Aurelijos darbas, tačiau šįkart jai yra patikėta ypač atsakinga užduotis - parengti išsamią QAA vertinimo ataskaitą. QAA yra didžiausia ir lig šiol geriausiai Europoje vertinta agentūra“, - sakė Nora Skaburskienė, SKVC direktorė.  

QAA 2017 m. atliko veiklos savianalizę, o šių metų vasario 19-22 dienomis vyko ENQA ekspertų grupės vizitas į agentūrą, organizuoti susitikimai su agentūros vadovais ir Taryba bei darbuotojais, taip pat aukštųjų mokyklų atstovais, partnerėmis organizacijomis, ekspertais, studentais. Ekspertų grupei vadovauja dr. Milan Pol (Dekanas ir švietimo studijų profesorius Masaryko universitete, Čekija), joje taip pat dirba HEPRU direktorė emeritė profesorė Ellen Hazelkorn (Airija) bei studentų atstovas Adrian Stan (doktorantūros studentas ir taip pat odontologijos rezidentas Rumunijoje).

Vertinimas atliekamas vadovaujantis Europos aukštojo mokslo erdvės kokybės užtikrinimo gairėmis ir nuostatomis (ESG-2015), ENQA metodika dėl agentūrų vertinimų organizavimo ir EQAR Registrų komiteto parengta ESG interpretacija.

Daugiau apie QAA vertinimą (anglų kalba) rasite čia http://www.enqa.eu/index.php/quality-assurance-agency-for-higher-education-qaa/

Nuotraukoje iš kairės: Aurelija Valeikienė, Milan Pol, Ellen Hazelkorn, Adrian Stan.

Atgal