SKVC tarp patikimų kokybės agentūrų

2018-01-10

Pratęsta Studijų kokybės vertinimo centro narystė europiniame patikimų išorinio kokybės užtikrinimo agentūrų registre EQAR. Šiam sprendimui pritarė EQAR Registro komitetas, išnagrinėjęs tarptautinės ENQA sudarytos ekspertų grupės atlikto išorinio vertinimo teigiamas išvadas. Registro komitetas konstatavo, kad Centras savo darbe iš esmės vadovaujasi Europos aukštojo mokslo nuostatoms ir gairėms (toliau – ESG), taigi dirba skaidriai ir profesionaliai, taip pat atsižvelgė į 2012 metų vertinimo metu išsakytas pastabas ir pagerino savo veiklą.

„Tikrai džiaugiamės SKVC pilnateise naryste tokiose tarptautinėse organizacijose kaip ENQA ir registracija EQAR – tai mūsų pasiekimas, nes patvirtina aukštą mūsų veiklos kokybę pagal tarptautinius standartus. Ne visos išorinio kokybės užtikrinimo agentūros Europoje sėkmingai pereina ENQA vertinimą (ir ne vien iš Rytų regiono), o iš jų – ne visos, nors ir siekia narystės EQAR, būna į jį priimamos, kadangi organizacijoms keliami aukšti reikalavimai“ – komentavo Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus pavaduotoja Aurelija Valeikienė.

Kiekvienos į EQAR pretenduojančios patekti ar norinčios pratęsti narystę kokybės agentūros veikla, susipažinus su kokybės agentūros atlikta savianalize ir ENQA ekspertų grupės parengtomis išvadomis, pervertinama pagal atitiktį Europos aukštojo mokslo nuostatoms ir gairėms. Kad pratęstų savo narystę EQAR, kokybės agentūros pačios turi būti įvertintos nepriklausomų užsienio ir vietos ekspertų, tarp kurių privalo būti akademikai ir studentai.

EQAR Registro komitetas taip pat išsakė rekomendacijas dėl veiklos tobulinimo, kurios detaliai pristatytos ir diskutuotos su Centro Taryba, ruošiamasi imtis atitinkamų veiklos gerinimo veiksmų. Kviečiame išsamiai susipažinti su EQAR Registro komiteto sprendimais originalo (anglų) kalba ir lietuvių kalba.

Centras liks EQAR patikimų kokybės agentūrų sąraše iki 2022 m. birželio 30 d., kuomet SKVC veikla vėl turės būti vertinama tarptautinės ekspertų grupės.

Atgal