Universitetus ir kolegijas kviečiame dalyvauti tarptautiniame tyrime

2018-01-10

Kviečiame dalyvauti tarptautinėje apklausoje, kuri skirta ištirti, kaip dabar užtikrinama užsienio kvalifikacijų pripažinimo kokybė ir kaip gali būti pagerintas bendradarbiavimas tarp aukštųjų mokyklų, kokybės vertinimo agentūrų ir akademinės informacijos ir pripažinimo centrų (Europos nacionalinių informacijos centrų tinklo ir Nacionalinių akademinio pripažinimo informacijos centrų tinklas  - ENIC/NARIC). Prašome atsakyti nepriklausomai nuo to, ar šiuo metu turite, ar neturite Švietimo ir mokslo ministerijos įgaliojimo vykdyti akademinį pripažinimą.

Galutinis duomenų rinkimo tikslas – sukurti rekomendacijas, kurios būtų taikomos europiniu mastu užsienyje įgytų baigtinių kvalifikacijų pripažinimui tobulinti, taip pat dalinių studijų ir neformaliu būdu įgytų kompetencijų pripažinimui. Sukaupta informacija bus naudojama nuasmeninta, neidentifikuojant konkrečių universitetų ir kolegijų bei neturės įtakos jūsų išorinio kokybės vertinimo rezultatams.

Tyrimas vykdomas įgyvendinant Europos Komisijos Erasmus+ programos ko-finansuojamą tarptautinį projektą LIREQA  (angl. Linking Academic Recognition and Quality Assurance).
Internetinėje apklausoje prašome pateikti vieną Jūsų institucijos atsakymą iki š.m. sausio mėn. 26 d. adresu: https://es.surveymonkey.com/r/LIREQA_Universities . Teikiant atsakymus gali būti naudingas už studijas ir tarptautinius ryšius atsakingų padalinių ir asmenų bendradarbiavimas.

Atgal