2018-01-17

Atnaujintos bendrosios rekomendacijos dėl Turkijos, Bangladešo, Indijos, Kamerūno, Nigerijos, Pakistano, Italijos, Prancūzijos, Švedijos ir Ispanijos kvalifikacijų vertinimo.

2018-01-15

Sausio 11d. ir 15d. Švietimo ir mokslo (ŠMM)  ministrė pasirašė įsakymą, kuriuo MRU bei LCC tarptautiniam universitetui suteikta užsienio kvalifikacijų akademinio pripažinimo teisė. Šią teisę nuo šiol jau yra gavę devyni universitetai. Akademinio pripažinimo teisė suteikta Švietimo ir mokslo ministerijos leidimu, komisijai išnagrinėjus pateiktas aukštųjų mokyklų paraiškas.

2018-01-10

Pratęsta Studijų kokybės vertinimo centro narystė europiniame patikimų išorinio kokybės užtikrinimo agentūrų registre EQAR. Šiam sprendimui pritarė EQAR Registro komitetas, išnagrinėjęs tarptautinės ENQA sudarytos ekspertų grupės atlikto išorinio vertinimo teigiamas išvadas.

2018-01-10

Kviečiame dalyvauti tarptautinėje apklausoje, kuri skirta ištirti, kaip dabar užtikrinama užsienio kvalifikacijų pripažinimo kokybė ir kaip gali būti pagerintas bendradarbiavimas tarp aukštųjų mokyklų, kokybės vertinimo agentūrų ir akademinės informacijos ir pripažinimo centrų (ENIC/NARIC).

2018-01-04

SKVC uždarojoje erdvėje, skirtoje aukštosioms mokykloms ir kitoms institucijoms, nuo šiol pasiekiami SKVC išleisti leidiniai ir vykdytų mokymų medžiaga kvalifikacijų pripažinimo ir užsienio šalių švietimo sistemų temomis.

2018-01-02

Kalėdų ir Naujų metų stebuklą SKVC kolektyvas šiais metais padovanojo Lukui iš Šiluvos seniūnijos. Taip buvo prisidėta prie akcijos „Išpildyk vaiko svajonę“.

2017-12-22

Dalinamės SKVC išverstomis Europos aukštojo mokslo nuostatoms ir gairėms (ESG). Dokumentas originalo kalba patvirtintos Ministrų konferencijoje Jerevane 2015 m. gegužės 14-15 d.

Europos aukštojo mokslo nuostatoms ir gairėms (toliau – ESG)

2017-12-22

Remiantis ekspertų išvadomis bei Aukštųjų mokyklų vertinimo komisijos pritarimu Studijų kokybės vertinimo centro direktorius 2017 m. gruodžio 21 d. priėmė sprendimą Europos humanitarinio universiteto veiklą vertinti neigiamai. Pakartotinis neigiamas aukštosios mokyklos veiklos įvertinimas, kaip nurodo Mokslo ir studijų įstatymo 43 straipsnio nuostatos, yra pagrindas panaikinti leidimą vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą.

2017-12-21

„Kalėdos yra tiltas. Laiko upė teka, todėl mums reikia tiltų. Šiandienos Kalėdos turėtų reikšti rytojaus laimingas valandas arba laimingus vakar dienos prisiminimus“ (Gladys Taber). Jaukių Šv. Kalėdų! Turtingų ir įkvepiančių Naujųjų metų!

1 2 3 4 ... 23