2017-02-20

Š.m. vasario 21-24 d. Studijų kokybės vertinimo centre vizituoja ENQA ekspertų grupė. Vertinimo tikslas – įsitikinti, kaip SKVC atitinka reikalavimus tokio tipo organizacijoms, kurie nustatyti Europos aukštojo mokslo erdvės kokybės užtikrinimo gairėse ir nuostatose (ESG-2015).

2017-02-15

Sveikiname Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos proga. Ta proga dalinamės Prezidento Kazio Griniaus pamokymais, kuriais jis mokė pagarbos demokratiniams principams, tikėjimo gražesne Lietuvos ateitimi, atkaklumo, valstybės ir tautos interesų viršenybės prieš asmeninius interesus, ištikimybės priesaikai ir idealams.

2017-02-15

Švietimo ir mokslo ministerijos skelbtą konkursą į Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) direktoriaus pareigas ketverių metų kadencijai laimėjo lig šiol pareigas laikinai ėjusi Nora Skaburskienė.

2017-02-10

Studijų kokybės vertinimo centras (SKVC) dalyvavo vasario 2 – 4 d. vykusioje XV tarptautinė mokymosi, žinių ir karjeros planavimo parodoje „Studijos“, kur tradiciškai patarė apie studijų pasirinkimą ir jų kokybę.

2017-01-24

Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos (LJMS) iniciatyva jau vienuoliktą kartą organizuojamas „Geriausios disertacijos“ konkursas. Šios iniciatyvos partneriu esantis Studijų kokybės vertinimo centras (SKVC) kviečia aktyviai dalyvauti ir visą sausio mėnesį iki vasario 10 d. siūlyti konkursui 2016-aisiais metais Lietuvoje apgintas disertacijas.

2017-01-23

Sausio 24 dieną Studijų kokybės vertinimo centras mini 22-us veiklos metus. 1995 metų sausį Švietimo ir mokslo ministerija išleido įsakymą įsteigti aukštojo mokslo kokybės vertinimo ir akreditacijos centrą, kurio vadovu buvo paskirtas prof. habil. dr. Algirdas Eduardas Čižas.

2017-01-20

ŠMM skelbia konkursą Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus pareigoms užimti.

2017-01-03

2016 gruodžio 30 d. ŠMM  įsakymu patvirtino Bendrųjų studijų vykdymo reikalavimų aprašą. Aprašas taikomas naujai rengiamoms pakopinių (išskyrus doktorantūros) studijų programoms.

2016-12-24

Švietimo ir mokslo ministro 2016 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. V-1075 patvirtintas naujas studijų krypčių ir krypčių grupių, pagal kurias vyksta studijos aukštosiose mokyklose, sąrašas ir kvalifikacinių laipsnių sąranga.

2016-12-24

Gruodžio 19 d. SKVC darbuotojai dalyvavo LR Vyriausybėje vyukusioje Lietuvos studentų sąjungos konferencijoje „Aukštųjų mokyklų konsolidacija: grėsmės ir galimybės Lietuvai“.

1 2 3 4 ... 8