2018-03-22

Įsigaliojus naujajai vertinimo ir laikino akreditavimo tvarkai 2018 m. kovo 1 d. aukštosios mokyklos, kurių kryptys buvo akredituotos ribojamai, bet tenkinančios Švietimo ir mokslo ministro 2018 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. V-191 2.2. punktą, iki kovo 25 d. turi pateikti tose kryptyse esančių programų tobulinimo planus, kurie užtikrintų tolimesnį kryptyje esančių programų kokybės gerinimą. Jeigu šiems planams bus pritarta Švietimo ir mokslo ministro, studijų krypties akreditavimo statusas gali būti pakeistas į akreditavimą su papildomomis sąlygomis.

2018-03-12

Pagal Mokslo ir studijų įstatymą nuo 2018 m. kovo 1 d. Lietuvos aukštosios mokyklos gali vykdyti tik akredituotų krypčių studijas. Siekiant užtikrinti sklandų perėjimą nuo pavienių studijų programų vertinimo ir akreditavimo prie vertinimo ir akreditavimo studijų kryptimis, Švietimo ir mokslo ministrė patvirtino naują laikino akreditavimo tvarką.  Tai reiškia, kad Studijų kokybės vertinimo centras nuo šiol vertins aukštosios mokyklos pajėgumą vykdyti visas konkrečios krypties studijų programas. Laikinas akreditavimo statusas galios tol, kol kryptys bus išsamiai išoriškai įvertintos ir akredituotos.

2018-03-09

Praėjusią savaitę paskelbti Lietuvos aukštųjų mokyklų studijų krypčių laikino akreditavimo rezultatai. Tačiau šie rezultatai dar gali keistis. Galutinė informacija apie akreditavimą ir galutinis studijų programų, į kurias bus apribotas priėmimas, skaičius bus paskelbtas balandžio viduryje. Šiuo metu aukštosios mokyklos  tikslina ir pildo duomenis prašydamos peržiūrėti krypčių akreditavimą.

2018-03-08

Sveikiname su Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena. Prisidedame prie J.E. Prezidento Valdo Adamkaus linkėjimo, ryžtingai ir atsakingai imtis darbų, ypatingai kiekvienam prisidedančiam prie aukštojo mokslo kokybės. Juk tai yra ateities pagrindas.

2018-03-06

Šiais metais kyla kokybės kartelė studijų vykdymui visose aukštosiose mokyklose. Kviečiame nuolat sekti informaciją prieš galutinai apsisprendžiant, kur studijuoti Lietuvoje.

2018-03-01

Kovo 1 d. 11.00 val. Studijų kokybės vertinimo centre įvyko spaudos konferencija, kurioje buvo pristatyta naujoji tvarka bei su ja susiję svarbiausi aspektai. Taip pat duomenys apie tai, kiek studijų krypčių ir studijų programų 2018 m. galimai sumažės ir sudarys prielaidas išteklių aukštosiose mokyklose konsolidavimui.

2018-02-28

IMPACT projekto įgyvendinimo metu (2016-2018), pagal SQUARE metodiką, prie kurios kūrimo prisidėjo SKVC komanda, įvertinta 11-a ENIC/NARIC tinklams priklausančių akademinės informacijos ir pripažinimo centrų.

2018-02-27

SKVC direktoriaus pavaduotoja Aurelija Valeikienė dirba eksperte ENQA (angl. European Association in Quality Assurance of Higher Education) koordinuojamame išoriniame britų aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo agentūros QAA vertinime. Vertinimas būtinas, siekiant patvirtinti pilnateisę QAA narystę ENQA ateinantiems 5 metams, taip pat siekiant pratęsti QAA narystę patikimų Europos kokybės užtikrinimo agentūrų registre EQAR.

2018-02-21

2018 m. vasario 13 d. Barselonoje įvyko antrasis LIREQA projekto Akademinio pripažinimo ir kokybės užtikrinimo susiejimas (Linking Academic Recognition and Quality Assurance - LIREQA) susitikimas, kuriame dalyvavo SKVC – projekto administratorius. Susitikimą organizavo partneriai iš Ispanijos kokybės agentūros AQU Catalunya.

2018-02-12

Kaip buvo skelbta anksčiau, 2017 metais vyko pakartotinis Europos humanitarinio universiteto (EHU) veiklos vertinimas. Atsižvelgiant į ekspertų grupės vertinimo išvadas bei Aukštųjų mokyklų vertinimo komisijos pritarimą, Studijų kokybės vertinimo centro direktorius 2017 m. gruodžio 21 d. priėmė sprendimą Europos humanitarinio universiteto veiklą vertinti neigiamai.

1 2 3 4 5 ... 26