2015-10-28

Spalio 28 d. Vilniuje vyko Studijų kokybės vertinimo centro organizuojamas seminaras aukštųjų mokyklų kokybės skyrių darbuotojams apie aukštosios mokyklos centrinės administracijos ir akademinių padalinių sąveika vidiniame studijų kokybės užtikrinime.

2015-10-27

2015 m. rudenį pakartotiniai instituciniai vertinimai vyksta šiose aukštosiose: Žemaitijos kolegijoje, Kazimiero Simonavičiaus universitete, LCC Tarptautiniame universitete.

2015-10-20

Spalio 20 dieną Studijų kokybės vertinimo centras (SKVC) su Europos socialinio fondo agentūra (ESFA) pasirašė sutartis, pagal kurias bus įgyvendinami projektai ,,Aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo sistemos stiprinimas (AMIS-3)“, projekto kodas Nr. 09.3.2-ESFA-V-710-01-0002. Ir ,Akademinio pripažinimo sistemos stiprinimas (KAPRIS-2)“, projekto kodas Nr. 09.3.2-ESFA-V-710-01-0001.

2015-10-14

Spalio 14 dieną vyko SKVC organizuojami studentų, kurie dalyvaus išoriniame studijų programų bei instituciniame vertinimuose, mokymai. Šių mokymų tikslas - plėsti studentų žinias ir didinti jų kompetencijas, reikalingas dalyvaujant išorinio vertinimo procese.

 

2015-10-12

Kviečiame dalyvauti 2015 m. spalio 28 d. Studijų kokybės vertinimo centro organizuojamame seminare Vilniuje. Renginio metu bus aptariama aukštosios mokyklos centrinės administracijos ir akademinių padalinių sąveika vidiniame studijų kokybės užtikrinime. Registracija stabdoma.

2015-10-08

Studijų kokybės vertinimo centras (SKVC) kviečia prie komandos prisijungti Projekto veiklų, susijusių su užsienio kvalifikacijų vertinimu, vykdytoją. Su pilnu pareigybės aprašymu galite susipažinti čia - Karjera

2015-10-05

Rugsėjo 10-11 dienomis Jūrmaloje (Latvija) vyko Baltijos šalių aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo agentūrų susitikimas, kuriame kiekviena šalis pristatė dabartines veiklas, darbo metodus ir ateities planus.

2015-09-30

2015 m. antrąjį pusmetį Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) atstovai lankysis institucijose, kurių vertinimo procesai pasibaigė 2015 m. pradžioje. Susitikimų metu SKVC darbuotojai kartu su aukštųjų mokyklų vadovybe aptars numatytas konkrečios institucijos veiklos gerinimo priemones.

2015-09-25

Kviečiame susipažinti su Švietimo ir mokslo ministerijos (ŠMM) pavirtintais 52 studijų krypčių aprašais. Atkreipiame dėmesį, kad aukštosios mokyklos įpareigotos savo vykdomas studijų programas suderinti su patvirtintų studijų krypčių aprašų nuostatomis iki 2016 m. birželio 1 d.

2015-09-24

AQ Austria ir SKVC susitarė dėl abipusio bendradarbiavimo šiose srityse: dėl ekspertų mainų, jungtinių vertinimo procedūrų, bendrų projektų, taip pat patirties ir informacijos, siekiant sukurti priemones skirtas suderinti veiklas aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo srityje ir skatinti bendradarbiavimą dėl akreditacijos ir kokybės užtikrinimo procedūrų.

1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26