2018-01-02

Kalėdų ir Naujų metų stebuklą SKVC kolektyvas šiais metais padovanojo Lukui iš Šiluvos seniūnijos. Taip buvo prisidėta prie akcijos „Išpildyk vaiko svajonę“.

2017-12-22

Dalinamės SKVC išverstomis Europos aukštojo mokslo nuostatoms ir gairėms (ESG). Dokumentas originalo kalba patvirtintos Ministrų konferencijoje Jerevane 2015 m. gegužės 14-15 d.

Europos aukštojo mokslo nuostatoms ir gairėms (toliau – ESG)

2017-12-22

Remiantis ekspertų išvadomis bei Aukštųjų mokyklų vertinimo komisijos pritarimu Studijų kokybės vertinimo centro direktorius 2017 m. gruodžio 21 d. priėmė sprendimą Europos humanitarinio universiteto veiklą vertinti neigiamai. Pakartotinis neigiamas aukštosios mokyklos veiklos įvertinimas, kaip nurodo Mokslo ir studijų įstatymo 43 straipsnio nuostatos, yra pagrindas panaikinti leidimą vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą.

2017-12-21

„Kalėdos yra tiltas. Laiko upė teka, todėl mums reikia tiltų. Šiandienos Kalėdos turėtų reikšti rytojaus laimingas valandas arba laimingus vakar dienos prisiminimus“ (Gladys Taber). Jaukių Šv. Kalėdų! Turtingų ir įkvepiančių Naujųjų metų!

2017-12-14

2017 metais vyko pakartotinis Lietuvos edukologijos universiteto (LEU) veiklos vertinimas. Pakartotinis aukštosios mokyklos vertinimas organizuotas todėl, kad pirmojo vertinimo, vykusio 2012 m., metu LEU veikla buvo įvertinta neigiamai. Dėl LEU inicijuotų apeliacijos ir teisminių procesų sprendimas įsigaliojo tik 2015 m., kada universitetas akredituotas trejų metų terminui.

2017-12-11

Studijų kokybės vertinimo centras, kaip numatytasis Lietuvos ENIC-NARIC centras, atlieka užsienyje įgytų aukštojo mokslo ir su aukštuoju mokslu susijusių kvalifikacijų akademinį pripažinimą siekiant studijuoti ar dirbti Lietuvoje.

2017-12-07

Gruodžio 5 d. Studijų kokybės vertinimo centro (toliau – SKVC) atstovai vyko į Šiaurės Lietuvos kolegiją aptarti aukštosios mokyklos įsipareigojimo nuo 2020 metų nebevykdyti su studijomis susijusios veiklos.

2017-12-04

2017 m. gruodžio 1 d. ISM Inovacijų bazėje vyko konferencija „Aukštojo mokslo kokybė ir aktualumas“. Tarp pakviestųjų pasisakyti užsienio ir Lietuvos svečių buvo ir Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus pavaduotoja Aurelija Valeikienė. Ji kvietė spręsti strateginės lyderystės, vadybines ir pedagogines problemas bei investuoti į žmones, kurie būtent ir turi sukurti laukiamą pokytį.

2017-11-28

Š.m. lapkričio 28 d. Vilniuje vyko tarptautinė konferencija „SIGNALS 2017“, kuri yra pirmoji kasmetinė viešojo sektoriaus konferencija, skirta palaikyti ir plėtoti darnų požiūrį į valstybės ateitį. Šių metų signalai: valstybės biudžeto valdysenos ir švietimo bei bendrojo ugdymo problemos, išskirtinis dėmesys taip pat teko valstybės tarnybai.

2017-11-28

Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) atstovai lapkričio 28 dieną susitiko su Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos bei ir kitų rajono gimnazijų moksleiviais bei skaitė pranešimą apie studijų pasirinkimą Lietuvoje ir užsienyje.

1 2 3 4 5 6 7 ... 26