Artimiausi renginiai

Buvęs Kitas
Kovas 2019
Pr An Tr Ke Pe Še Se
25 26 27 28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Spausdinti

Vadovų užduotys

Vardas ir pavardė

Pareigos

Užduotys 2017 metams

Užduotys 2018 metams

Almantas Šerpatauskas

Direktorius  
 1. Parengti ir pateikti Švietimo ir mokslo ministerijai siūlymus, kaip aukštojo mokslo išorinio kokybės užtikrinimo sistemoje įdiegti kokybės standartus.
 2. Suderinti Centro funkcijas su kitų povidurinio ugdymo kokybę prižiūrinčių organizacijų funkcijomis.
 3. Bendradarbiaujant su KPMPC, įdiegti darnią profesinių standartų ir studijų krypčių aprašų sistemą.
 4. Užtikrinti sklandų perėjimą nuo studijų programų prie studijų krypčių vertinimo.
 5. Užtikrinti su Centro veikla susijusių teisės aktų projektų kokybišką parengimą ir pateikimą Švietimo ir mokslo ministerijai.

Aurelija Valeikienė

Direktoriaus pavaduotoja

 1. Einamaisiais metais koordinuoti kvalifikacijų vertinimo ir pripažinimo funkcijų vykdymą, prižiūrėti studijų programų vertinimą ir akreditavimą, institucinį vertinimą ir akreditavimą, teikti siūlymus dėl veiklų vykdymo optimizavimo.
 2. Koordinuoti Centro išorinį vertinimą.
 3. Užtikrinti tarptautinius ryšius studijų kokybės vertinimo (apimant studijų programų ir institucijų vertinimą) ir kvalifikacijų vertinimo srityse.
 4. Koordinuoti  Tarptautinio projekto (LIREQA) įgyvendinimą pagal veiklų planą.
 5. Koordinuoti SKVC veiklos tobulinimą savianalizės ir ENQA vykdomo išorinio SKVC vertinimo ekspertų grupės rekomendacijų pagrindu.
 6. Iki 2017 m. III ketv. pabaigos pateikti siūlymus Centro veiklos gerinimui pagal savianalizės ir ekspertų pastabas.
 7. Siekti pratęsti registraciją patikimų kokybės agentūrų registre EQAR.
 8. Dalyvavimas vidiniuose ir išoriniuose renginiuose. 
 1. Einamaisiais metais koordinuoti siūlymų dėl kokybės standartų įdiegimo aukštojo mokslo išorinio kokybės užtikrinimo sistemoje parengimą.
 2. Einamaisiais metais koordinuoti siūlymų dėl Centro funkcijų suderinimo su kitų povidurinio ugdymo kokybę prižiūrinčių organizacijų funkcijomis parengimą.
 3. Einamaisiais metais koordinuoti kvalifikacijų vertinimo ir pripažinimo funkcijų vykdymą, prižiūrėti sklandų perėjimą nuo studijų programų prie studijų krypčių vertinimo ir akreditavimo, institucinį vertinimą ir akreditavimą, teikti siūlymus dėl veiklų vykdymo optimizavimo, su šiomis veiklomis susijusių teisės aktų parengimo.
 4. Užtikrinti tarptautinius ryšius studijų kokybės vertinimo ir kvalifikacijų vertinimo srityse.
 5. Koordinuoti  Tarptautinio projekto (LIREQA) įgyvendinimą pagal veiklų planą.
 6. Koordinuoti SKVC veiklos tobulinimą ENQA įvykdyto išorinio SKVC vertinimo ekspertų grupės ir EQAR rekomendacijų pagrindu bei išanalizavus kitų užsienio organizacijų patirtį.