Artimiausi renginiai

Buvęs Kitas
Sausis 2018
Pr An Tr Ke Pe Še Se
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01 02 03 04
Spausdinti

Vadovų užduotys

Vardas ir pavardė

Pareigos

Užduotys 2016 metams

Užduotys 2017 metams

Nora Skaburskienė

Direktorė

 

 1. Einamaisiais metais užtikrinti pateiktų Studijų kokybės vertinimo centrui ketinamų vykdyti studijų programų efektyvų vertinimą ir akreditavimą bei užtikrinti pagal planą pateiktų Studijų kokybės vertinimo centrui vykdomų studijų programų vertinimą ir akreditavimą.
 2. Einamaisiais metais užtikrinti 3 aukštųjų mokyklų pakartotinio veiklos vertinimo organizavimą.
 3. Einamaisiais metais užtikrinti Studijų kokybės vertinimo centrui pateiktų užsienyje ir Lietuvoje įgytų kvalifikacijų vertinimą bei kiekvienam prašančiam interesantui suteikti informaciją apie Lietuvos ir užsienio kvalifikacijas.
 4. Tarptautinių ryšių užtikrinimas kokybės vertinimo, kvalifikacijų vertinimo srityse 2016 m.
 5. Užtikrinti pasirengimą SKVC išoriniam vertinimui narystės ENQA ir EQAR  tikslu.
 1. Einamaisiais metais užtikrinti efektyvų Studijų kokybės vertinimo centro veiklos organizavimą, priskirtų funkcijų tinkamą vykdymą, Centro administruojamų lėšų naudojimo teisėtumą ir skaidrumą, kontroliuoti tinkamą 2017 m. SKVC veiklos plane numatytų priemonių įgyvendinimą, veiklos plane numatytų rodiklių pasiekimą;
 2.  Užtikrinti Studijų kokybės vertinimo centro Strateginio veiklos plano 2017-2019 m. parengimą ir patvirtinimą;
 3. Einamaisiais metais užtikrinti pateiktų Studijų kokybės vertinimo centrui ketinamų vykdyti studijų programų, pagal planą pateiktų vykdomų studijų programų vertinimą ir akreditavimą bei 1 aukštosios mokyklos pakartotinio veiklos vertinimo organizavimą.
 4. Einamaisiais metais užtikrinti Studijų kokybės vertinimo centrui pateiktų užsienyje ir Lietuvoje įgytų kvalifikacijų vertinimą bei kiekvienam prašančiam interesantui suteikti informaciją apie Lietuvos ir užsienio kvalifikacijas.
 5. Koordinuoti SKVC veiklos tobulinimą savianalizės ir ENQA vykdomo išorinio SKVC vertinimo ekspertų grupės rekomendacijų pagrindu.

Aurelija Valeikienė

Direktoriaus pavaduotoja

 1. Einamaisiais metais koordinuoti kvalifikacijų vertinimo ir pripažinimo funkcijų vykdymą, prižiūrėti studijų programų vertinimą ir akreditavimą, institucinį vertinimą ir akreditavimą.
 2. Dalyvauti Centro vidinės kokybės vadybos sistemos tobulinime.
 3. Koordinuoti Centro pasirengimą išoriniam vertinimui pagal atnaujintą ESG.
 4. Užtikrinti tarptautinius ryšius studijų kokybės vertinimo (apimant studijų programų ir institucijų vertinimą) ir kvalifikacijų vertinimo srityse.
 5. Dalyvavimas vidiniuose ir išoriniuose renginiuose.
 1. Einamaisiais metais koordinuoti kvalifikacijų vertinimo ir pripažinimo funkcijų vykdymą, prižiūrėti studijų programų vertinimą ir akreditavimą, institucinį vertinimą ir akreditavimą, teikti siūlymus dėl veiklų vykdymo optimizavimo.
 2. Koordinuoti Centro išorinį vertinimą.
 3. Užtikrinti tarptautinius ryšius studijų kokybės vertinimo (apimant studijų programų ir institucijų vertinimą) ir kvalifikacijų vertinimo srityse.
 4. Koordinuoti  Tarptautinio projekto (LIREQA) įgyvendinimą pagal veiklų planą.
 5. Koordinuoti SKVC veiklos tobulinimą savianalizės ir ENQA vykdomo išorinio SKVC vertinimo ekspertų grupės rekomendacijų pagrindu.
 6. Iki 2017 m. III ketv. pabaigos pateikti siūlymus Centro veiklos gerinimui pagal savianalizės ir ekspertų pastabas.
 7. Siekti pratęsti registraciją patikimų kokybės agentūrų registre EQAR.
 8. Dalyvavimas vidiniuose ir išoriniuose renginiuose.