Vertinimo rezultatai

Mokymo įstaigos paieška:

Šiaurės Lietuvos kolegija

Informacija atnaujinta 2019 m. Kovo 05 d.

Apie mokymo įstaigą

Šiaurės Lietuvos kolegija yra privati aukštoji mokykla, kurios ištakos siekia 1994 m., kai Šiauliuose buvo įkurtas Verslo konsultacinis centras. Vėliau, 1997 m., buvo įkurtas Suaugusiųjų mokymo centras. 2001 m. įsteigta Šiaurės Lietuvos aukštesnioji mokykla, kuriai 2003 m. suteiktas kolegijos statusas. 

Šiuo metu kolegija vykdo 6 studijų programas, kuriose studijuoja 177 studentai ir dėsto 50 dėstytojų. 

2017 m. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos įsakymu „Dėl leidimo vykdyti studijas galiojimo panaikinimo įstaigai Šiaurės Lietuvos kolegijai“ kolegijai buvo panaikintas leidimas vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą nuo 2020 m. liepos 1 d. 

Ekspertų grupė

Ekspertų grupė, sudaryta iš 6 asmenų, dalyvavo vizite aukštojoje mokykloje 2014 m. rugsėjo 30 – spalio 2 d.

 • Prof. Donald McQuillan, grupės vadovas, Airijos nacionalinio universiteto Dubline (UCD) matematikos profesorius emeritas, buvęs Airijos universitetų kokybės tarybos (IUQB) generalinis direktorius ir Šventojo Sosto bažnytinių universitetų ir fakultetų kokybės vertinimo ir skatinimo agentūros (angl. AVEPRO) mokslo tarybos narys, Airija;
 • Dr. Demelza Curnow, grupės sekretorė, Bath Spa universiteto kokybės vadovė, Jungtinė Karalystė;
 • Prof. Tiit Roosmaa, Estijos informacinių technologijų kolegijos rektorius, Estijos e. Universiteto tarybos pirmininkas, Estija;
 • Hannele Keranen, Laplandijos taikomųjų mokslų universiteto kokybės vadovė, Suomija;
 • Mindaugas Juodaitis, UAB „WEB Partners“ direktorius, Lietuva;
 • Mantas Kinderis, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos studentas, Lietuva.

Veiklos įvertinimas ir akreditavimas

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras 2014 m. rugpjūčio 14 d. pateikė išvadą apie Šiaurės Lietuvos kolegijos realiųjų išteklių atitiktį minimaliems studijų sąlygų ir organizavimo kokybės reikalavimams (MOSTA sprendimas).

Šiaurės Lietuvos kolegijos veikla įvertinta neigiamai. Šis sprendimas priimtas atsižvelgiant į tarptautinės ekspertų grupės siūlymą Šiaurės Lietuvos kolegijos veiklą įvertinti neigiamai (vertinimo išvados).

Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2015 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. SV6-7 Šiaurės Lietuvos kolegija akredituota 3 metams.

Ekspertų įvertinimas:

Veiklos sritis Įvertinimas
Strateginis valdymas Neigiamas
Studijos ir mokymasis visą gyvenimą Teigiamas
Mokslo ir (arba) meno veikla Neigiamas
Poveikis regionų ir visos šalies raidai Teigiamas

Aukštosios mokyklos veiklos geroji praktika

 • Labai atsidavęs ir kompetentingas personalas – ir akademinis, ir administracinis.
 • Tvirtas įsipareigojimas užtikrinti kuo geresnę studentų patirtį ir pasiekimus.
 • Teigiama ir palanki Kolegijos atmosfera.
 • Aiškiai parodytos pastangos konsultuoti dėstytojus visais svarbiais klausimais, diegiant bendros atsakomybės ir kolegialumo jausmą.
 • Kolegijos atvirumas ir noras pritaikyti naujus mokymo būdus, pavyzdžiui, pastangos dėl nuotolinio mokymosi.
 • Kolegijos pastangomis sukurtas stiprus ir veiksmingas ryšys su socialiniais ir verslo partneriais.
 • ŠLK entuziazmas ir noras bendradarbiauti su kitais aukštojo mokslo teikėjais iš viso pasaulio siekiant papildyti savo veiklą ir sustiprinti praktiką.

Rekomendacijos veiklos tobulinimui

 • Patikslinti misijos ir vizijos formuluotes, išryškinti jų kryptingumą ir atspindėti išskirtines Kolegijos savybes.
 • Persvarstyti Kolegijos strategiją ir jos įgyvendinimo planą, įskaitant pagrindinius strateginius rodiklius ir kiekybinius bei kokybinius kriterijus.
 • Kolegija turėtų apsvarstyti galimybes, kaip užtikrinti ir remti kokybės stiprinimo kultūros puoselėjimą.
 • ŠLK turėtų iš naujo įvertinti dabartinės organizacinės struktūros efektyvumą ir tinkamumą.
 • Prioritetine tvarka ŠLK turėtų persvarstyti planavimo ir paramos sistemą visais su nuotolinio mokymo studentais susijusiais klausimais.
 • Karjeros centro ištekliai galėtų būti toliau stiprinami kuriant skaidresnius ryšius tarp Karjeros centro ir Alumni klubo.
 • ŠLK turėtų skirti daugiau išteklių mokymosi visą gyvenimą programai stiprinti ir remti.
 • Kolegija turėtų toliau stiprinti ir plėtoti anglų kalbos kursų organizavimą dėstytojams ir studentams.
 • Kolegija turėtų persvarstyti savo sampratą apie mokslinius tyrimus ir požiūrį į juos, įskaitant jos vartojamą terminologiją įvairioms veiklos rūšims apibrėžti, esamas struktūras ir įsipareigojimus (įskaitant komitetus), skirtus šiai veiklai remti ir prižiūrėti, ir suformuluoti aiškiai apibrėžtą strateginį tikslą, pagrįstą tinkamais ir konkrečiais veiksmais.

Aukštosios mokyklos veiklos gerinimo planą galima rasti čia.

Atgal