Vertinimo rezultatai

Mokymo įstaigos paieška:

ISM vadybos ir ekonomikos universitetas

Informacija atnaujinta 2018 m. Rugpjūčio 03 d.

Apie mokymo įstaigą

ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas (toliau ISM arba Universitetas) įkurtas 1999 m. Steigėjai: BI Norvegijos verslo mokykla ir Innovation Norway fondas. Tai pirmasis privatus pelno siekiantis ir valstybės akredituotas universitetas Lietuvoje, kurio šaknys – Šiaurės Vakarų Europoje, o veiklos istorija kuriama Vidurio ir Rytų Europos (CEE) kontekste. ISM lieka vienintelė privati aukštojo mokslo įstaiga, kuri vykdo trijų pakopų aukštojo mokslo studijas. 

ISM vizija – būti aukščiausio lygio verslo universitetu Šiaurės Europoje, pripažintu minties lyderiu, propaguojančiu novatorišką požiūrį į moksliniais tyrimais grindžiamas studijas, susitelkusį į ateities 8 kompetencijas, taip pat pasišventusį visą gyvenimą trunkančiam mokymuisi ir siekiantį tyrinėti, ir užtikrinti meistriškumą visose mūsų veiklos srityse. ISM misija: būti aukštos kokybės verslo studijų platforma studentams, esamiems ir būsimiems lyderiams. Universitete visų pakopų studijų programose mokosi 1714 studentų. Tarptautiniai studentai, studijuojantys nuosekliai laipsnį suteikiančiose studijų programose sudaro 8,3 % nuo bendro studentų skaičiaus, tarptautiniai mainų studentai sudaro 14 %. 437 absolventai sėkmingai baigė studijas ISM 2019–2020 metais, iš viso ISM turi 6100 alumnų. ISM dirba 56 nuolatiniai akademiniai darbuotojai (iš jų 9 % tarptautiniai) ir 68 administracijos darbuotojai, kurie visapusiškai padeda vykdyti su studijomis ir tyrimais susijusias veiklas.

 

Ekspertų grupė

Ekspertų grupė, sudaryta iš 6 žmonių, dalyvavo vizite aukštojoje mokykloje 2021 m. gegužės 11–13 d.:
 • Dr. Achim Hopbach, grupės vadovas, Tarptautinis aukštojo mokslo vertinimo ekspertas, Austrija;
 • Brenda Eade, grupės sekretorė, JK kokybės vertinimo agentūros ekspertė, Jungtinė Karalystė;
 • Prof. dr. Jozsef Temesi, Budapešto Corvinus universiteto Verslo operacijų tyrimų katedros profesorius emeritas, Vengrija;
 • Prof. dr. Alfonso Vargas, Huelva universiteto Vadybos ir marketingo katedros profesorius, Ispanija;
 • Vytis Arlauskas, „Hegelmann Group“ finansų direktorius, Lietuva;
 • Aimee Overhof, studentė, Europos studentų sąjungos kokybės vertinimo ekspertė, Nyderlandai.

Veiklos įvertinimas ir akreditavimas

ISM vadybos ir ekonomikos universitetas išorinio vertinimo metu buvo įvertintas teigiamai. Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. SV6-16 ISM vadybos ir ekonomikos universitetas akredituotas 7 metams.

 

Ekspertų įvertinimas:

Veiklos sritis Įvertinimas
Strateginis valdymas Teigiamas
Studijos ir mokymasis visą gyvenimą Teigiamas
Mokslo ir (arba) meno veikla Teigiamas
Poveikis regionų ir visos šalies raidai Teigiamas

Aukštosios mokyklos veiklos geroji praktika

 
Valdymas
 
 • Katedroms ir darbuotojams taikoma strateginio planavimo sistema yra susieta su aiškiu įgyvendinimo planu, kuriame yra nurodyti tikslai ir rodikliai. Taip galima vykdyti veiksmingesnę stebėseną ir pokyčių valdymą.
 • Lankstus ir kūrybingas požiūris į programų vystymą leidžia ISM greitai ir veiksmingai reaguoti į pasikeitimus verslo ir švietimo aplinkoje (pavyzdžiui, kuriamos skaitmeninės ir verslumo programos, kurios susiejamos su dalykais iš kitų sričių).
 
Kokybė
 
 • Veiksmingos vidinio kokybės užtikrinimo sistemos vykdymas, dėl ko ISM gali greitai ir veiksmingai atsiliepti į studentų ir kitų socialinių dalininkų pastabas.
 
Studijos ir mokslas
 
 • Norint sumažinti studijų nebaigusių studentų skaičių, taikomos labai sėkmingos priemonės: siūlomi parengiamieji daugiausiai sunkumų sukeliančių dalykų kursai, vyresni studentai teikia konsultacijas poromis ir taikoma išankstinio pavojaus signalo skelbimo sistema, grindžiama pirmo bakalauro kurso semestro vidurio egzaminų rezultatais.  Vadovų studijų programose taikomas labiau individualizuotas stebėjimas, o baigiamasis darbas labiau koncentruojamas į vadybinius lūkesčius.
 • „Rašymo laiko suteikimas“ padeda tyrėjams veiksmingi dalintis žiniomis, aptarti naujus bendradarbiavimo projektus ir pan. 
 • Vasaros universitetas padeda gauti papildomų pajamų atostogų metu, reklamuoja Universitetą, jo vardą, ir gali pritraukti naujų studentų.
 
Poveikis regionų ir visos šalies raidai
 
 • Stipendijų fondas nepasiturintiems studentams, kurie kitaip neturėtų galimybės studijuoti Universitete, suteikia aukštojo mokslo galimybes nuo bakalauro iki doktorantūros pakopos.
 • Artimas socialinių partnerių dalyvavimas ir parama Universiteto veiklai leidžia dalintis žiniomis ir gerąja praktika dviem kryptimis.
 • Programų aukščiausio lygio vadovams, turintiems darbo patirties, lankstumas (pvz., Verslo administravimo magistrantūra (MBA) suteikia galimybę dirbti su projektais tarptautinėje aplinkoje.

Rekomendacijos veiklos tobulinimui

 
Valdymas
 
 • Kad Universitetas pasiektų tarptautiškumo tikslą, reikėtų skirti daugiau išteklių ir įgyvendinti išmatuojamus rezultatus. Tiksliau, ISM turėtų stengtis pritraukti daugiau studentų iš užsienio ir visu etatu dirbančių dėstytojų iš užsienio – tam gali padėti efektyvi rinkodara ir Europos profesinių asociacijų ir kokybės užtikrinimo agentūrų akreditavimas (be AACSB akreditavimo).
 • Patobulinti aukščiausių vadovų informacinę sistemą, kad jie galėtų identifikuoti ir susitelkti ties pagrindiniais strateginiais klausimais.
 • Sutvirtinti sprendimų priėmimo procesą, taikant aiškią ataskaitinę visų komitetų sistemą.
 • Užtikrinti, kad strateginis planas būtų grindžiamas tvaria finansine politika, tiesiogiai siejama su rizikos vertinimu. Siūloma detalizuoti optimistinį ir blogiausią scenarijų.
 • Formalizuoti neakademinės srities darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo poreikių nustatymą, aiškiai juos susiejant su įvertinimu.
 
Kokybė
 
 • Sukurti sistemą, kurioje iš vidinio kokybės užtikrinimo gaunami duomenys būtų susieti su strateginių ISM taškų pasiekimų stebėsenos duomenimis ir užtikrinti tokios informacijos reguliarų pateikimą rektoratui.
 
Studijos ir mokslas
 
 • Atnaujinti studijų programų pasiūlą, įtraukiant naujus produktus, kad Universitetas galėtų veiksmingai atsiliepti į rinkos kryptis ir poreikius tokiose srityse kaip technologijų raida, tvarumas ir inovacijos (pavyzdžiui, Skaitmeninio verslo ir inovacijų bakalauro studijų programa). Taip būtų galima diversifikuoti pajamų srautus pagal studentų registraciją ir tai leistų ISM tyrinėti naujas mokymosi visą gyvenimą galimybes bei sustiprinti santykius su socialiniais partneriais tiek viešajame, tiek privačiame sektoriuose.
 • Užtikrinti, kad naujos studijų programos būtų suderintos su naujomis tyrimų sritimis, pavyzdžiui, verslumas ir skaitmeninis verslas.
 • Aiškiau nubrėžti tyrimų ribas tokioje plačioje srityje kaip ekonomika ir finansai, kad jie atitiktų įstaigos misiją, strateginius tikslus ir studijų programos poreikius.
 • Padidinti ISM studentų mobilumą ir sumažinti skirtumą tarp atvykstančių ir išvykstančių studentų skaičiaus. Universiteto sėkmei ateityje būtina ambicingus šios srities tikslus suderinti su esamais ištekliais ir išlaikyti kokybę bei standartus, atitinkančius strateginę ISM padėtį.
 
Poveikis regionų ir visos šalies raidai
 
 • Nustatyti objektyvius kriterijus formaliam ISM poveikio regionų ir visos šalies raidai bei kitų pasiekimų vertinimui ir išreiškimui skaičiais.
 • Vaidinti svarbesnį vaidmenį socialinės aplinkos srityje, dalyvaujant ir inicijuojant socialinius, ne pelno siekiančius projektus, galinčius padidinti Universiteto poveikį regionui.
 • Padidinti ISM siūlomų galimybių mokytis visą gyvenimą matomumą regione.
Atgal