Studentų mokymai

2015-10-14

Spalio 14 dieną vyko SKVC organizuojami studentų, kurie dalyvaus išoriniame studijų programų bei instituciniame vertinimuose, mokymai. Šių mokymų tikslas - plėsti studentų žinias ir didinti jų kompetencijas, reikalingas dalyvaujant išorinio vertinimo procese.

Mokymų metu bus analizuojamos tokios temos, kaip kokybės užtikrinimas aukštojoje mokykloje, išorinio vertinimo procesas, vertinimo kriterijai, ekspertų funkcijos, bendravimas vizito metu, vertinimo išvadų rengimas ir kt. Studentai atliks ir praktines užduotis.

Atgal