2022-07-22

Kviečiame susipažinti su aplinkotyros studijų krypties vertinimo išvadomis.

 

2022-07-12

2022 m. birželio 8 d. valstybinėms kolegijoms buvo suteikta šių kvalifikacijų pripažinimo teisė.

2022-06-27

Mokymuose dalyvavo 48 atstovai iš 19 aukštųjų mokyklų.

2022-06-22

Kviečiame susipažinti su statybos inžinerijos vertinimo išvadomis.

2022-06-17

SKVC lankėsi Latvijos švietimo ir mokslo misterijos atstovė Daiga Ivšina ir Akademinės informacijos centro (Latvijos ENIC/NARIC) darbuotoja Solvita Silina.

2022-06-16

Tai – savanoriškas SKVC, kaip akademinio pripažinimo ir informacijos centro, veiklos vertinimas.

2022-06-16

Vizitai į aukštąsias mokyklas planuojami fiziniai. 

2022-06-16

Mokymuose dalyvavo 34 atstovai iš 12 aukštųjų mokyklų.

2022-06-15

Visos valstybinės kolegijos 2022 metais vykdant asmenų priėmimą į trumposios pakopos ir kolegines studijas turi teisę vykdyti Ukrainos švietimo sistemai priskiriamų kvalifikacijų, teikiančių teisę į aukštąjį mokslą (vidurinio išsilavinimo), akademinį pripažinimą. 

2022-06-07

2022 m. gegužės pabaigoje Kelne, Vokietijoje, SKVC dalyvavo dviejuose skirtinguose ENQA renginiuose.

1 2 3 4 5 ... 9