2021-03-01

Šiandien Studijų kokybės vertinimo centras (SKVC) pradeda konsultacijas dėl aukštosios mokyklos veiklos savianalizės suvestinės rengimo aukštosioms mokykloms, kurias užsienio ekspertų grupės vertins 2021 metų rudenį. 

2021-02-19

Šiandien įvyko Studijų kokybės vertinimo centro organizuoti nuotoliniai mokymai ketinamų vykdyti studijų programų vertinimo ekspertams. Ekspertai plačiau susipažino su ketinamų vykdyti studijų programų vertinimo procesu ir aktualiais teisės aktais, gavo praktinių patarimų dėl vizito ir vertinimo išvadų rengimo.

2021-02-17

Studijų kokybės vertinimo centras (SKVC)  2021 kovo 3  d. (trečiadienį) organizuoja seminarą, skirtą pripažinimo procesų įdiegimui aukštosiose mokyklose.

Visos dienos renginys Zoom platformoje skirtas aukštųjų mokyklų, siekiančių įsidiegti ar tobulinti užsienio kvalifikacijų pripažinimo procesus.

2021-02-15

Studijų kokybės vertinimo centras sveikina visus Vasario 16-osios – Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga! 
  

2021-02-03

Šiandien nuotoliniu būdu vyksta pirmieji Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) surengti mokymai aukštųjų mokyklų studijų programų rengėjams ir vykdytojams. Į mokymus pakviesti aukštųjų mokyklų atstovai, rengiantys ir vykdantys studijų programas informatikos mokslų studijų krypčių grupėje.

2021-01-27

Studijų kokybės vertinimo centras papildė bendrąsias rekomendacijas dėl užsienio kvalifikacijų. Rekomendacijos papildytos informacija apie po GED testo išlaikymo teikiamą High School Equivalency Credential kvalifikaciją (JAV) , taip pat apie kelias Moldovos, Kirgizijos bei Uzbekistano vidurinio mokslo kvalifikacijas.

2021-01-04

Apžvelgiant praėjusios 2020-uosius metus, norėtume prisiminti tarptautinę konferenciją tema Kokybiškas nuotolinių studijų vykdymas, kurią Studijų kokybės vertinimo centras organizavo gruodžio 15 d.

Kviečiame susipažinti su konferencijos apžvalga.

2016-09-02

Darbdaviai, siekiantys įdarbinti užsieniečius ir norintys gauti jų užsienyje įgyto aukštojo mokslo kvalifikacijų pripažinimą,  gali kreiptis į Studijų kokybės vertinimo centrą. Gauti atsakymą galima elektroniniu paštu.

1 ... 4 5 6 7