2021-06-18

2021 m. birželio 18 dieną vyko Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) organizuoti nuotoliniai mokymai, skirti  studijų programų savianalizės suvestinių rengėjams.

2021-06-10

2021 m. birželio 10 d. nuotoliniu būdu vyko trečiasis Kokybės forumas, kurį organizavo Studijų kokybės vertinimo centras (Centras). Šis Kokybės forumas buvo skirtas pirmųjų studijų krypčių vertinimų, vykusių 2020 m., patirtims aptarti. Jame dalyvavo 63 dalyviai iš 34 aukštųjų mokyklų.

2021-06-10

Studijų kokybės vertinimo centras atkreipia aukštųjų mokyklų dėmesį, kad pasikeitė aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo planas. Švietimo, mokslo ir sporto ministrės pasirašytu 2021 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. V-1063 vertinimo planas išdėstytas nauja redakcija.

2021-06-10

Birželio 9 d. nuotoliniu būdu įvyko 28-asis jungtinis ENIC/NARIC tinklų atstovų susitikimas. Susitikimas organizuotas bendradarbiaujant Europos Komisijai, Europos Tarybai, UNESCO ir Portugalijos ENIC/NARIC centrui.

2021-06-10

Studijų kokybės vertinimo centras (SKVC) 2021 m. birželio 21 ir 22 dienomis organizuoja dviejų dalių  įvadinį mokymą aukštųjų mokyklų darbuotojams, kurie dirba su užsienio studentų atranka, priėmimu ir (ar) jų kvalifikacijų pripažinimu.

2021-05-31

Nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. UAB Graičiūno aukštoji vadybos mokykla netenka leidimo vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą. Leidimo galiojimas panaikintas Švietimo, mokslo ir sporto ministrės 2021 m. gegužės 18 d. įsakymu Nr. V-804.

2021-01-04

Apžvelgiant praėjusios 2020-uosius metus, norėtume prisiminti tarptautinę konferenciją tema Kokybiškas nuotolinių studijų vykdymas, kurią Studijų kokybės vertinimo centras organizavo gruodžio 15 d.

Kviečiame susipažinti su konferencijos apžvalga.

2016-09-02

Darbdaviai, siekiantys įdarbinti užsieniečius ir norintys gauti jų užsienyje įgyto aukštojo mokslo kvalifikacijų pripažinimą,  gali kreiptis į Studijų kokybės vertinimo centrą. Gauti atsakymą galima elektroniniu paštu.

1 ... 5 6 7 8