2021-09-10

 

Studijų kokybės vertinimo centras (SKVC), siekdamas ir toliau užtikrinti savo veiksmų skaidrumą bei viešumą, įtvirtindamas priimamų sprendimų nešališkumą, tęsia antikorupcinės aplinkos stiprinimą. Pagrindinis tokios veiklos tikslas yra užkirsti kelią korupcijai ir neleisti susikurti sąlygoms korupcijai institucijos veikloje.

2021-09-10

Šiemet į valstybės lėšomis finansuojamas studijų vietas Lietuvos aukštosiose mokyklose stojančiųjų, išsilavinimą įgijusių užsienyje, buvo daugiausiai per pastaruosius 10 metų. Pasibaigus priėmimui į aukštąsias mokyklas paaiškėjo, kad 2021 m. Studijų kokybės vertinimo centre (SKVC) gautų prašymų dėl atitikmenų nustatymo ir pažymių pervedimo skaičius buvo didžiausias nuo 2012 m. 

2021-09-01

Studijų kokybės vertinimo centras sveikina rugsėjo 1-osios proga!

2021-08-06

Studijų kokybės vertinimo centras (SKVC), bendradarbiaudamas su Nacionaline švietimo agentūra, antrus metus iš eilės atliko kasmetinę studijų krypčių stebėsenos rodiklių analizę. Tai yra naujas išorinio kokybės užtikrinimo ir viešinimo įrankis. Lyginant su praeitais metais, pastebimas situacijos gerėjimas, išskyrus dvi aukštąsias mokyklas. Kiekviena aukštoji mokykla, remdamasi pateiktos ataskaitos duomenimis, galės pasilyginti su kitomis. Be to, tai yra papildomas informacijos šaltinis ekspertams, vertinantiems aukštąsias mokyklas ir jose vykdomas studijas.

2021-07-22

Studijų kokybės vertinimo centras (SKVC) viešina tarpinius kartu su partneriais - Europos kokybės užtikrinimo agentūromis ir aukštosiomis mokyklomis - įgyvendinamo projekto SMART-QUAL rezultatus.

2021-07-21

Prasidėjus priėmimui į Lietuvos universitetus ir kolegijas, kviečiame stojančiuosius, vidurinį išsilavinimą įgijusius užsienio šalyse, ilgai nedelsti ir kreiptis dėl akademinio pripažinimo ir pažymių pervedimo. Prašymai dėl šių dviejų paslaugų gavimo Studijų kokybės vertinimo centrui (SKVC) teikiami tik internetu, Elektroninės pripažinimo erdvės informacinėje sistemoje, https://epe.skvc.lt/

 

2021-07-15

Studijų kokybės vertinimo centras ieško naujo komandos nario!

Kandidatus kviečiame dalyvauti atrankoje.

2021-07-13

Studijų kokybės vertinimo centras 2020 - 2021 m. atliko aštuonių studijų krypčių išorinį ekspertinį vertinimą. Atlikus šių krypčių vertinimą iš viso Centras parengė 53 akreditavimo sprendimus, iš kurių 47 sprendimai – „akredituoti 7 metams“, 5 sprendimai – „akredituoti 3 metams“ bei 1 sprendimas „neakredituoti“.

2021-07-12

2021 m. pabaigoje Studijų kokybės vertinimo centras baigia vykdyti projektą „Studijas reglamentuojančių aprašų sistemos plėtra“. Veiksnys, lėmęs SKAR-3 atsiradimą – neparengti visų studijų krypčių aprašai, būtini studijų programų rengimui ir tobulinimui. Iki numatomos Projekto pabaigos numatoma parengti ir atnaujinti visus krypčių aprašus pagal šiuo metu galiojantį studijų krypčių ir krypčių grupių, pagal kurias vyksta studijos aukštosiose mokyklose, sąrašą.

2021-07-08

2021 m. birželio 30 d. Seimui Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu pateikta ratifikuoti Globali su aukštuoju mokslu susijusių kvalifikacijų pripažinimo konvencija. Taigi, Lietuva yra viena iš pirmųjų šalių besijungiančių prie šios konvencijos. Paryžiuje 2019 m. lapkričio 25 d. UNESCO priimta Globali konvencija yra pirmasis globalus susitarimas dėl kvalifikacijų pripažinimo.

1 ... 5 6 7 8 9