Patvirtinti bendrieji reikalavimai trumposioms studijoms

2021-12-02

2021 m. lapkričio 16 d. įsigaliojo LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. V-2069 patvirtinti bendrieji reikalavimai trumposioms studijoms. Tad jau turimas reikalavimų rėmas, leidžiantis rengti tokių studijų programas Lietuvoje. Taip pat atsiranda galimybės atlikti užsienio aukštojo mokslo kvalifikacijų, suteiktų baigus trumpojo ciklo studijas, vertinimą ir akademinį pripažinimą. Tokių kvalifikacijų turėtojai, esant poreikiui, gali kreiptis dėl šios paslaugos gavimo į SKVC. Asmenys, kurie iki šiol buvo kreipęsi dėl tokių kvalifikacijų ir gavo jų nagrinėjimo nutraukimo sprendimus, gali kreiptis į SKVC pakartotinai. Visgi, prieš teikiant paraišką SKVC, rekomenduojame pirmiausiai pasikonsultuoti, ar užsienio kvalifikacija būtų akademinio pripažinimo objektu. Konsultacijos teikiamos SKVC bendruoju elektroniniu paštu pripazinimas@skvc.lt.

Atgal