Kokios istorijos studijos Lietuvoje?

2021-10-08

2020 m. spalio – 2021 m. balandžio mėn. SKVC atliko istorijos krypties studijų, vykdomų Lietuvos aukštosiose mokyklose, išorinį ekspertinį vertinimą. Taigi ką apie istorijos studijas Lietuvoje sako užsienio ir Lietuvos ekspertai?

 

Studijos gerai atliepia darbo rinką

Istorijos krypties studijas Lietuvoje organizuoja Klaipėdos universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas ir Vilniaus universitetas. Kiekvienas iš jų vykdo po vieną pirmosios ir po vieną antrosios pakopos studijų programą (iš viso – 6 studijų programos).
Vilniaus universiteto ir Klaipėdos universiteto istorijos krypties studijos buvo akredituotos maksimaliam 7 metų terminui, Vytauto Didžiojo universiteto – 3 metams. Tai reiškia, kad po 3 metų VDU studijos vėl bus vertinamos.
Ekspertai pastebėjo, kad visose trijose aukštosiose mokyklose istorijos studijos gerai atliepia darbo rinkos poreikius. Pažymėta, jog išskirtinė šių studijų stiprybė – glaudus bendradarbiavimas su regiono socialiniais partneriais.

Studentai vertina teigiamai

Visų studijų programų studentai teigiamai vertina savo studijas. Dauguma studentų derina studijas ir darbą. Universitetai stengiasi atremti šį iššūkį lanksčiai pritaikydami studijų programas prie studentų poreikių ir siūlo individualias mokymosi schemas. Ekspertai skatino studentus informuoti apie paramos kanalus ir būdus bei aktyviau įtraukti į mobilumo programas.
Universitetuose plėtojami tyrimai nekasdieniškomis temomis, pvz., Baltijos šalių istorijos tyrimai Klaipėdos universitete, migracijos tyrinėjimai Vytauto Didžiojo universitete, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos tyrinėjimai Vilniaus universitete, o istorinių tyrimų rezultatai, kaip akcentavo ekspertai, deramai integruojami į studijų programas.

Tobulinti aspektai

Universitetams buvo rekomenduota išplėsti papildomų mokymosi poreikių sampratą, informuoti apie studentams atvirus paramos kanalus ir būdus, skatinti susidomėjimą tarptautinėmis mobilumo programomis, stiprinti dėstytojų pedagoginių kompetencijas.

Visą istorijos krypties studijų išorinio vertinimo apžvalgą rasite čia.

Atgal