Padėtas taškas dėl LEU išorinio vertinimo sprendimo

2015-04-08

2015 m. balandžio 1 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (LVAT) galutiniu ir neskundžiamu sprendimu pasibaigė 2012 metais prasidėjęs teisminis ginčas tarp Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) ir Lietuvos edukologijos universiteto (LEU) dėl šios aukštosios mokyklos neigiamo išorinio veiklos įvertinimo. LVAT patvirtino, kad SKVC sprendimas vertinti LEU veiklą neigiamai dėl strateginio valdymo srities trūkumų yra teisėtas ir pagrįstas.

Neigiamą aukštosios mokyklos vertinimą lėmė 3 pagrindiniai SKVC ekspertų pastebėti strateginio valdymo srities trūkumai: LEU neturėjo strateginio plano, Tarybos ir vidinės kokybės sistemos. Teismo sprendime iš esmės pritarta, kad SKVC pastabos teisingos.

Teismo konstatuota, kad neigiamą vertinimą daugiausiai lėmė LEU patvirtinto strateginio plano nebuvimas. Pažymima, kad strateginis planas užtikrina sėkmingą visos organizacijos veiklą, todėl šis dokumentas organizacijos funkcionavimui yra labai reikšmingas. Be patvirtinto strateginio veiklos plano lieka neaiški organizacijos misija, ilgalaikiai tikslai ir uždaviniai, tikslams pasiekti numatomi veiksmai bei jų įgyvendinimo laikotarpiai ir naudojamos priemonės.

LVAT nurodo, kad kitas SKVC pastebėtas strateginio valdymo trūkumas – tarybos nebuvimas – taip pat buvo konstatuotas pagrįstai. Teigiama, kad LEU taryba galėjo būti sudaryta ir tam nebuvo jokių teisinių kliūčių. Tarybos atstovais turi būti renkami asmenys iš įvairių, tiek valstybinių ar verslo, tiek visuomeninių organizacijų, o tai užtikrina šio valdymo organo nepriklausomumą, inovatyvumą bei objektyvumą priimant sprendimus, grįstus naudos visuomenei, verslui ir valstybei politika.

Akivaizdu, kad nesant teisės aktų nustatytai tarybai LEU negalėjo vykdyti visapusiškai kokybiškos veiklos priimant racionalius sprendimus, taip iš esmės pažeidžiant įstatymų leidėjo įtvirtintą kokybiško aukštųjų mokyklų valdymo siekį.

Iki šio sprendimo LVAT neturėjo analogiškų bylų praktikos, todėl šis atvejis yra ypatingai svarbus visai aukštojo mokslo kokybės reglamentavimo sistemai.

Ypatingai svarbus šioje byloje LVAT konstatuotas faktas, kad aukštojo mokslo kokybė yra laikytina vienu iš švietimo srities prioritetų, be kurio ne tik nebūtų patenkinti visuomenės lūkesčiai, bet ir apskritai sunkiai įgyvendinamu taptų šalies visuomenės, ūkio, kultūros klestėjimas bei darnios mokslo ir studijų sistemos egzistavimas.

 

Plačiau su LVAT sprendimu galima susipažinti čia:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/LITEKO.F7B91B74E394

Kitų įvertintų Lietuvos aukštųjų mokyklų akreditavimo sprendimai SKVC tinklalapyje: http://www.skvc.lt/default/lt/rating

Atgal