Seimas ratifikavo Globalią pripažinimo konvenciją

2021-12-29

Lietuvos Seimas ratifikavo Globalią pripažinimo konvenciją, o Lietuvos Respublikos Prezidentas 2021 m. lapkričio 4 d. pasirašė atitinkamą įstatymą Nr. XIV-593. Taip Lietuva patenka į pirmųjų valstybių, prisijungusių prie konvencijos, grupę.

2019 m. lapkričio 25 d. Paryžiuje UNESCO priimta Globali konvencija – pirmasis globalus susitarimas dėl kvalifikacijų pripažinimo. Visos iki šiol galiojusios konvencijos buvo regioninės. Tai pasakytina ir apie Lisabonos pripažinimo konvenciją, prie kurios Lietuva prisijungė 1999 m., ir kuri apima Europos, Šiaurės Amerikos regionus bei kelias kitų regionų šalis. Globali konvencija itin laukiama ir reikalinga, nes mobilumas neapsiriboja regiono ribomis.

Globalios konvencijos apžvalgą rasite čia.

Atgal