SKVC diegs Europos kokybės užtikrinimo nuostatas Alžyre

2021-11-16

SKVC 2021–2022 m. prisidės prie Europos aukštojo mokslo erdvės nuostatų įdiegimo užsienyje, organizuodamas mokymus kokybės užtikrinimo tematika 3 Alžyro aukštosioms mokykloms, bei atlikdamas Nacionalinės aukštojo mokslo Agronomijos mokyklos (Ecole National Supérieure d'Agronomie d'Alger (ENSA)) pilotinį išorinį vertinimą.
Šios veiklos bus įgyvendinamos pagal atlygintinų paslaugų sutartį, sudarytą su Vytauto Didžiojo universitetu, kuris yra „Erasmus+“ projekto „Alžyro žemės ūkio ir biosistemų inžinerijos aukštųjų mokyklų vidaus kokybės užtikrinimo sistema“ koordinatorius.
Paslaugoms suteikti bus pasitelkti ekspertai iš Lietuvos ir užsienio valstybių. Naudos gavėjais bus 3 Alžyro aukštosios mokyklos: Nacionalinė aukštojo mokslo Agronomijos mokykla (Ecole National Supérieure d'Agronomie d'Alger (ENSA)), Nacionalinė Hidraulikos aukštojo mokslo mokykla (Ecole Nationale Supérieure d'Hydraulique, Blida (ENSH)) ir Nacionalinė aukštojo mokslo Biotechnologijos mokykla (Ecole Nationale Supérieure de Biotechnologie Taoufik Khaznadar (ENSB))

 

Atgal