SKVC veiksmai dėl Rusijos karo Ukrainoje

2022-03-08

Studijų kokybės vertinimo centras atidžiai stebi situaciją Ukrainoje, Rusijos institucijų veiksmus bei tarptautinės bendruomenės reakcijas. Reaguodami į Rusijos agresiją Ukrainoje norime išdėstyti savo poziciją ir tolesnius veiksmus:
 
 • Pabrėžiame, kad akademinė laisvė ir sąžiningumas, institucinė autonomija, studentų ir personalo dalyvavimas aukštųjų mokyklų valdyme, viešojo sektoriaus atsakomybė ir atskaitomybė už aukštąjį mokslą, pagarba asmens laisvėms ir teisėms, galimybė vienytis į organizacijas, įvairovės puoselėjimas bei demokratinės vertybės yra pamatinės Europos aukštojo mokslo erdvės nuostatos. Deja, šios vertybės yra pamintos ir todėl Rusija nėra verta būti Europos aukštojo mokslo erdvėje. Esame su visais, kurie smerkia Rusijos agresiją Ukrainoje.
   
 • Esame sustabdę bendradarbiavimą su Rusijos Federacijos institucijomis, bet solidarizuojamės su visais Rusijos Federacijoje protestuojančiais prieš karą Ukrainoje. Suprantame ir užjaučiame, kad šiuo metu aiški pilietinė antikarinė pozicija Rusijoje tiek asmenims, tiek organizacijoms reiškia represijas iš valdžios institucijų.
   
 • Šiuo metu stabdome bendradarbiavimą su Baltarusijos Respublikos institucijomis, bet solidarizuojamės su visais Baltarusijos Respublikoje, protestuojančiais prieš karą Ukrainoje.
   
 • Palaikome Ukrainos nacionalinės kokybės užtikrinimo agentūros (NAQA) kreipimąsi į tarptautines organizacijas ir akademinę visuomenę. Jį rasite čia.
   
 • Netoleruojame ir ateityje netoleruosime diskriminacijos Lietuvoje dėl tautybės ir / ar kalbos, kaip netoleruojame ir kitų diskriminacijos ir nepakantos formų. Niekada nepalaikysime patyčių ar kitokių užgauliojimų Lietuvos rusakalbiams dėl Rusijos valdžios vykdomos agresijos Ukrainoje. 

 
Atgal