ŠMM patvirtino 26 studijų krypčių aprašus

2015-07-31

2015 m. liepos mėnesio pabaigoje Švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtinti pirmieji 26 studijų krypčių aprašai. Aukštosios mokyklos įpareigotos savo vykdomas studijų programas suderinti su patvirtintų studijų krypčių aprašų nuostatomis iki 2016 m. birželio 1 d.

Su patvirtintais studijų krypčių aprašais galima susipažinti čia - Studijų krypčių aprašai.

Studijų krypčių aprašai rengiami įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamą projektą „Studijas reglamentuojančių aprašų sistemos plėtra“. Iš viso yra  parengti 53 studijų krypčių aprašai.

Rengiant minėtus aprašus dalyvavo akademinės bendruomenės ir socialinių partnerių atstovai, taip pat buvo plačiai diskutuota su visais suinteresuotais asmenimis, aprašams pritarė speciali tam sukurta Valdymo grupė.

Šiais dokumentais naudosis tiek aukštosios mokyklos, tiek studijas vertinantys ekspertai.

.

Atgal