SKVC kviečia į seminarą, susijusį su užsienio kvalifikacijų pripažinimu

2021-02-17

Studijų kokybės vertinimo centras (SKVC)  2021 kovo 3  d. (trečiadienį) organizuoja seminarą, skirtą pripažinimo procesų įdiegimui aukštosiose mokyklose.  

Kviečiame registruotis iki vasario 26 d.: https://www.surveymonkey.com/r/3RXWRBD .

Renginys skirtas aukštųjų mokyklų, siekiančių įsidiegti ar tobulinti užsienio kvalifikacijų pripažinimo procesus. Visos dienos renginys vyks per ZOOM platformą. Darbotvarkė bus išsiųsta užsiregistravusiems dalyviams.

Seminare pranešimus skaitys ir gerąja praktika dalinsis atstovai iš šių institucijų: Kauno technologijos universiteto (Audronė Račkauskienė, Tarptautinių studijų skyriaus vedėja), Vilniaus Gedimino technikos universiteto (Dovilė Jodenytė, Tarptautinių studijų centro vyr. specialistė) bei SKVC (Aurelija Valeikienė, Giedra Katilauskienė, Kristina Sutkutė, Šarūnas Šalkauskas).

Renginio pirmojoje dalyje minėtų universitetų atstovai kalbės apie patirtį diegiant pripažinimo procesą ir atliekant kvalifikacijų pripažinimą; SKVC  atstovai dėmesį skirs pripažinimo santykio su kokybės užtikrinimu bei priėmimu į studijas aspektams, taip pat informacijos bei dokumentų skaitmeninimo temai. Antroji dalis bus praktinė, aptariant dalyvių grupėse tokias temas kaip esminis skirtumas, studijų rezultatų naudojimas pripažinime, alternatyvūs pripažinimo sprendimai. Seminaro dalyviai galės pasidalinti savo patirtimi, pvz., kaip jų aukštojoje mokykloje vyksta užsienio kvalifikacijos pripažinimui iškeltų papildomų reikalavimų įgyvendinimas/patikrinimas? Su kokiais iššūkiais susiduriama? Ar turima suformuota praktika?

Seminaras organizuojamas įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektą „Akademinio pripažinimo sistemos stiprinimas (KAPRIS-2)".

 

Atgal