SKVC organizavo nuotolinius mokymus studentams ekspertams

2020-10-15

Studijų kokybės vertinimo centras (SKVC) organizavo visos dienos nuotolinius mokymus studentams ekspertams. Mokymuose dalyvavo 26 studentai.

Renginio metu studentams pristatyta Lietuvos aukštojo mokslo sistema, išorinis vertinimas ir akreditavimas, studentų vaidmuo vidiniame aukštųjų mokyklų kokybės užtikrinime. Antroje renginio dalyje dalyviai gavo praktinių patarimų, kaip ruoštis išoriniam vertinimui, taip pat diskutuota apie studento eksperto kompetencijas ir vaidmenį ekspertų grupėje, pasirengimą vizitui.

Mokymus vedė SKVC darbuotojai bei kviesti svečiai iš Lietuvos ir užsienio.

Mokymai organizuojami pagal SKVC 2015 metų spalio mėnesį pradėtą įgyvendinti 2014–2020 metų programavimo laikotarpio Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis finansuojamą projektą „Aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo sistemos stiprinimas (AMIS-3)“ (Nr. 09.3.2-ESFA-V-710-01-0002).

Atgal