SKVC pradeda mokymų ciklą aukštųjų mokyklų studijų programų rengėjams ir vykdytojams

2021-02-03

Šiandien nuotoliniu būdu vyksta pirmieji Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) surengti mokymai aukštųjų mokyklų studijų programų rengėjams ir vykdytojams. Į mokymus pakviesti aukštųjų mokyklų atstovai, rengiantys ir vykdantys studijų programas informatikos mokslų studijų krypčių grupėje.

Mokymų metu pristatomas ekspertų parengtas ir 2021 metų sausio 11 d. Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu Nr. V-46 patvirtintas Informatikos mokslų studijų krypčių grupės aprašas.

Taip aprašo rengėjai dalinasi žiniomis apie Informatikos studijų krypčių grupės aprašo struktūrą, ekspertų bus mokoma, kaip pritaikyti aprašą rengiant studijų programas, formuojant studijų programų studijų rezultatus, numatant studijų rezultatų vertinimo metodus, diegiant į studijų programas inovatyvius dėstymo metodus.

Tokie mokymai studijų programų rengėjams ir vykdytojams bus organizuojami vasario ir kovo mėnesiais. Vasario 8 d. organizuojami mokymai aukštųjų mokyklų studijų programų rengėjams ir vykdytojams vadybos, žmonių išteklių vadybos, verslo, rinkodaros, turizmo ir poilsio studijų kryptyse, vasario 17 d. – teologijos, religijos studijų, kultūros studijų ir antropologijos kryptyse, vasario 25 d. – gyvybės mokslų studijų krypčių grupėje, aplinkotyros ir ekologijos kryptyse. Kovo mėnesio mokymų tvarkaraštis tikslinamas. Sekite informaciją www.skvc.lt

Renginiai organizuojami Studijų kokybės vertinimo centrui įgyvendinant projektą „Studijas reglamentuojančių aprašų sistemos plėtra“ vykdomą pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto ,,Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę 09.3.1-ESFA-V-732 įgyvendinimo priemonę ,,Studijų sistemos tobulinimas“. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis. 

Atgal