SKVC tęsia mokymų ciklą aukštųjų mokyklų studijų krypčių savianalizių suvestinių rengėjams

2021-01-19

Šiandien nuotoliniu būdu vyksta jau penktieji Studijų kokybės vertinimo centro surengti mokymai aukštųjų mokyklų darbuotojams – studijų krypčių savianalizių suvestinių rengėjams.

Šį kartą mokymai skirti tiems Lietuvos aukštųjų mokyklų atstovams, kurie turi parengti savianalizės suvestines iki 2021 m. gegužės 31 d.  Mokymuose  dalyvauja 43 atstovai iš 15 aukštųjų mokyklų. Tai universitetų ir kolegijų darbuotojai, atsakingi už aplinkos inžinerijos, aplinkotyros, fizikos ir statybų inžinerijos studijų krypčių savianalizių suvestinių parengimą. Šių studijų krypčių išoriniai vertinimai numatyti 2021 m. rudenį.

Nuotolinių mokymų dalyviams bus plačiau pristatyta studijų krypčių išorinio vertinimo eiga, taip pat bus aptarti įvairūs studijų krypties savianalizės suvestinės rengimo bei pasirengimo ekspertų vizitui į aukštąją mokyklą klausimai. Įvairių aukštųjų mokyklų atstovai turės galimybę pasidalinti patirtimi su kolegomis dirbdami grupėse bei atlikdami praktinę užduotį.

Mokymai rengiami pagal SKVC 2015 m. spalį pradėtą įgyvendinti 2014–2020 m. programavimo laikotarpio Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis finansuojamą projektą „Aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo sistemos stiprinimas (AMIS-3)“. 

Atgal