Svarbu stojantiesiems, vidurinį išsilavinimą įgijusiems užsienyje: paskubėkite kreiptis dėl akademinio pripažinimo

2021-07-21

Prasidėjus priėmimui į Lietuvos universitetus ir kolegijas, kviečiame stojančiuosius, vidurinį išsilavinimą įgijusius užsienio šalyse, ilgai nedelsti ir kreiptis dėl akademinio pripažinimo ir pažymių pervedimo. Prašymai dėl šių dviejų paslaugų gavimo Studijų kokybės vertinimo centrui (SKVC) teikiami tik internetu, Elektroninės pripažinimo erdvės informacinėje sistemoje, https://epe.skvc.lt/

Daugiau informacijos apie SKVC vykdomą akademinį pripažinimą ir pažymių pervedimą teikiama www.skvc.lt .

Stojantieji į Lietuvos aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos ar vientisąsias studijas į SKVC turi kreiptis dėl užsienyje įgyto vidurinio išsilavinimo akademinio pripažinimo, o pretenduojantys į valstybės lėšomis finansuojamas studijas – dar ir dėl mokyklos dalykų atitikmenų nustatymo bei pažymių pervedimo. 

Dėl akademinio pripažinimo į SKVC nereikia kreiptis tiems asmenims, kurių užsienyje įgytos vidurinio mokslo kvalifikacijos Lietuvoje pripažįstamos automatiškai, be jokio papildomo patvirtinimo, t. y.:

 • Europos bakalaureatas (European Baccalaureate Diploma);
 • Latvijos Respublikoje nuo 2019 metų išduotos kvalifikacijos: 
  • Atestāts par vispārējo vidējo izglītību
  • Diploms par profesionālo vidējo izglītību;
 • Estijos Respublikoje nuo 2019 metų išduotos kvalifikacijos: 
  • Gümnaasiumi lõputunnistus
  • Kutsekeskhariduse lõputunnistus.

Tačiau automatiškai pripažįstamų kvalifikacijų turėtojai, pretenduojantys studijuoti valstybės finansuojamose studijose, į SKVC turi kreiptis dėl mokyklos dalykų atitikmenų nustatymo ir pažymių pervedimo.

Vertinant 2020-2021 metais užsienyje įgytą vidurinį išsilavinimą, bus atsižvelgiama į COVID-19 pandemijos sąlygotus pokyčius užsienio šalių švietimo sistemose. Tai, kad kai kuriose šalyse dėl pandemijos pernai ir šiais metais atsisakyta brandos egzaminų ar sumažintas šių egzaminų skaičius, netaps kliūtimi vidurinio išsilavinimo pripažinimui Lietuvoje. Užsienio šalyse įgytos vidurinio mokslo kvalifikacijos SKVC bus nagrinėjamos atsižvelgiant ir į tai, kokiomis sąlygomis tose šalyse 2021 metais bus vykdomas priėmimas į aukštojo mokslo studijas ir, priklausomai nuo to, bus priimamas sprendimas dėl akademinio pripažinimo bei pažymių pervedimo. Jei įgytas išsilavinimas jo kilmės šalyje teiks teises į aukštąjį mokslą be papildomų sąlygų, tai Lietuvoje tokio išsilavinimo pripažinimui kliūčių taip pat nebus. 

Prašymų registravimo pirmasis etapas Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) sistemoje baigsis rugpjūčio 5 d. Prašymai stoti į universitetus ir kolegijas turi būti teikiami LAMA BPO informacinėje sistemoje, https://bakalauras.lamabpo.lt/.

 

Atgal