Tarpiniai projekto SMART-QUAL rezultatai

2021-07-22

Studijų kokybės vertinimo centras (SKVC) su projekto SMART-QUAL (Struktūriniai rodikliai aukštosios mokyklos vidaus kokybės sistemos valdyme) partneriais – Europoje veikiančiomis kokybės užtikrinimo agentūromis ir aukštosiomis mokyklomis – tęsia šio projekto veiklų įgyvendinimą.

Pagrindinis „SMART-QUAL“ tikslas yra remti aukštąsias mokyklas įgyvendinant veiksmingą vidinę kokybės vadybos sistemą. Bus siekiama apibrėžti bendrą kokybės rodiklių grupę, skirtą matuoti, stebėti ir vertinti pagrindinius aukštųjų mokyklų procesus (studijas ir dėstymą; mokslinius tyrimus; poveikį visuomenei); šie rodikliai turėtų apimti skirtingus aukštųjų mokyklų sprendimų priėmimo lygius (strateginius, taktinius ir operatyvinius) ir apibrėžti institucijų vidines kokybės valdymo sistemas.

Peržiūrėjusi skirtingose Europos valstybėse taikomus kokybės vertinimo rodiklius, projekto komanda juos sugrupavo į tris tikslines grupes – strateginius, taktinius ir operatyvinius, vertino šių rodiklių atitiktį Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo nuostatoms ir gairėms (ESG) bei reitingavo identifikuotos rodiklius pagal jų svarbą nacionalinėse sistemose.

Artimoje ateityje projekto komanda žada parengti rekomendacijas dėl susistemintų kokybės vertinimo rodiklių rinkinio įsidiegimo bei atlikti testinį šio rinkinio diegimą partnerių institucijose.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis yra 28 mėnesiai (nuo 2020 m. rugsėjo iki 2022 m. gruodžio). SMART-QUAL projektas iš dalies finansuojamas pagal Europos Komisijos Erasmus+ programos priemonę KA2 „Bendradarbiavimas siekiant inovacijų ir gerosios praktikos mainų – strateginės aukštojos mokslo partnerystės“.

Daugiau apie tarpinius projekto rezultatus galite sužinoti paspaudę šią nuorodą: https://smartqual.eu/about-us/ 

 

Atgal