Užsienio kvalifikacijų pripažinimas aptartas su visų įgaliotų universitetų atstovais

2021-07-02

Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) specialistai pabaigė kasmetinį užsienio kvalifikacijų akademinio pripažinimo aptarimų ciklą su aukštųjų mokyklų atstovais. Po susitikimų SKVC vykdytoje apklausoje universitetai nurodė, kad tokie SKVC organizuojami susitikimai vykdomo akademinio pripažinimo aptarimui yra reikalingi, jų metu aptariamos visos rūpimos temos ir kylantys klausimai.
Šiemet susitikimų metu aptarti visų dešimties universitetų 2020 metais savarankiškai priimti užsienio kvalifikacijų pripažinimo sprendimai – iš viso 2524 dėl kvalifikacijų, įgytų 104 skirtingose šalyse. Sprendimų universitetai nurodė priėmę 20% daugiau, nei 2019 metais. Priimamų sprendimų skaičius kasmet auga ir per paskutinius penkerius metus išaugo penkis kartus.

Akademinio pripažinimo sprendimų skaičiaus augimas

Daugiausia sprendimų 2020 metais įgaliotos aukštosios mokyklos priėmė dėl asmenų, stojančių į pirmosios pakopos (48% sprendimų) ir antrosios pakopos studijas (34% sprendimų). Mažiau sprendimų buvo priimta dėl stojančiųjų į vientisąsias studijas, o mažiausias priėmimas vyko į trečiosios pakopos studijas.

Vertindami užsienio kvalifikacijas, aukštųjų mokyklų specialistai vadovaujasi SKVC parengtomis bendrosiomis gairėmis ir individualiomis rekomendacijomis. Augant universitetų priimamų akademinio pripažinimo sprendimų skaičiui, auga ir SKVC metodinės pagalbos bei individualių konsultacijų poreikis. SKVC kasmet plečiamos ir viešai skelbiamos teikiamos bendrosios rekomendacijos užsienio kvalifikacijų pripažinimui kasmet apima vis daugiau įgaliotų aukštųjų mokyklų priimamų akademinio pripažinimo sprendimų: jei 2018 metais bendrosios rekomendacijos apėmė 64%, 2019 metais – 77%, tai 2020 metais Centro bendrosios rekomendacijos apėmė 84% universitetų priimtų sprendimų ir tokiais atvejais jiems nebereikėjo individualių konsultacijų. Nepaisant to, SKVC teikiamų individualių rekomendacijų skaičius nuo 2016 iki 2020 metų nuolat augo ir per penkerius metus padidėjo 43 kartus (nuo 21 iki 911).

SKVC teikiamos metodinės pagalbos apimtys 2020 m.

2021 metais teisę vykdyti akademinį pripažinimą gavo dar šešios aukštosios mokyklos, tame tarpe ir pirmosios kolegijos. Tikėtina, kad ateityje ir toliau plėsis akademinio pripažinimo teisę turinčių aukštųjų mokyklų skaičius. SKVC mato, kad pagal užsienio kvalifikacijų pripažinimo teisę turinčių aukštųjų mokyklų skaičių Lietuva jau iš esmės jau turi de facto decentralizuotą pripažinimo sistemą, o 2012 metais pradėtas pereinamasis laikotarpis iš centralizuotos pripažinimo sistemos baigiasi. Esama akademinio pripažinimo sistema darosi nebepritaikyta dabartiniam reglamentavimui, kuriame atsispindi pereinamojo laikotarpio poreikiai, todėl būtini atitinkami reglamentavimo pokyčiai, atspindintys jau susiformavusią decentralizuotą pripažinimo sistemą.

 

Atgal